Program Czyste Powietrze - Instrukcja dofinansowania

Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

Wstęp

Jeśli planujesz wymienić swój piec i instalację centralnego ogrzewania lub ewentualnie wykonać termomodernizację domu w innym zakresie, możesz złozyć wniosek o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze!
Żródło filmu: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Czyste Powietrze – kto może skorzystać?

Obecnie z programu Czyste Powietrze mogą skorzystać:

  • Właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych
  • Osoby fizyczne posiadające zgodę na rozpoczęcie budowy budynku mieszkalnego
  • Osoby fizyczne posiadające prawo własności lub będące współwłaścicielami wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Czyste Powietrze – co będzie dofinansowane?

Korzystając z programu można uzyskać do 90% zwrotu kosztów, poniesionych na termomodernizację. Wystarczy wpełnić warunek wymiany starego pieca na nowoczesny i ekologiczny kocioł c.o.

Czyste Powietrze – dotacja czy pożyczka?

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 tysiące złotych. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tysiące złotych, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 tysięcy złotych.

Czyste Powietrze – dofinansowanie w zależności od dochodu.

Dofinansowanie w programie zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Zasady liczenia dochodu są podobne jak w przypadku programu 500 Plus.

LINK: Intensywność dofinansowania

Formy dofinansowania: dotacja, pożyczka

Terminy realizacja programu: 2018-2029

Podpisywanie umów: do 31.12.2027

Zakończenie wszystkich prac objętych umową: 30.06.2029

Czyste Powietrze – nabór wniosków!

Nabory wniosków będą prowadzone przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej właściwe dla adresu budynku, który będzie poddany termomodernizacji. Wnioski są przyjmowane od 19 września 2018.

Po więcej informacji:

Strona projektu: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Jak złożyć wniosek na dofinansowanie: Instrukcja złożenia wniosku

Lista kotłów kwalifikujących się do dofinansowania: Kotły z EcoDesign oraz Kotły z 5 klasą

Kontakt z przedstawicielem

Region północno-zachodni

Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

Rafał Szelest

kom.: +48 695 05 60 45
E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl

Region południowy

Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie

Sławomir Dymowski

kom.: +48 721 20 10 10
E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl

Region północno-wschodni

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie

Paweł Wyszołmirski

kom.: +48 609 34 10 10
E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

 

 

Kontakt z firmą

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833