Wsparcie inwetycji firmy METAL-FACH Technika Grzewcza

Projekt inwestycyjny firmy METAL-FACH Technika Grzewcza wspierany przez Unie Europejską

Projekt realizowany w ramach działania 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

 

Firma METAL-FACH Jacek Kucharewicz realizuje projekt „Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie Metal-Fach Jacek Kucharewicz” w ramach działania 2.1 wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu:

„Utworzenie Centrum Badawczo Rozwojowego w przedsiębiorstwie Metal-Fach Jacek Kucharewicz”

Cele projektu:

Celem projektu jest stworzenie nowoczesnego Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie projektowania, wytwarzania i kontroli jakości produkowanych przez Metal-Fach kół jezdnych pojazdów. Inwestycja obejmuje zakup dwóch urządzeń: maszyny do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół na zginanie oraz maszyny do badania wytrzymałości zmęczeniowej kół na obciążenia promieniowe.

Planowane efekty:

Planowanymi efektami realizowanego projektu będą:

– Wzrost zatrudnienia w Centrum Badawczo-Rozwojowym;

– Nawiązanie współpracy z naukowcami w zakresie przeprowadzanych badań w Centrum Badawczo-Rozwojowym;

– Opracowanie zmodyfikowanych konstrukcji trzech kół jezdnych cechujących się zmniejszeniem masy w stosunku do bazowych konstrukcji;

– Opracowanie konstrukcji koła przeznaczonego do pojazdów ciężarowych;

– Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami w zakresie wykorzystania wspartej infrastruktury badawczej;

– Wzrost nakładów na działalność B+R w całościowych nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstwa.

Wartość projektu: 2.792.100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1.135.000,00 PLN

Okres realizacji: 36 miesięcy

 

 

 

 

 

 

Kontakt z Nami

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833