fbpx

Program Czyste Powietrze - Ulga termomodernizacyjna

Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

Wstęp

29 listopada 2018 Prezydent popisał ustawę z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Co oznaczają zmiany dla uczestników programu „Czyste Powietrze”? Opisujemy poniżej.

Od kiedy obowiązuje ustawa?

Wyżej przywołana ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. oraz stosuje się do dochodów (przychodów) uzyskanych od dnia 1 stycznia 2019 r.

Nowa ulga i zwolnienie podatkowe

Nowa ulga podatkowa, określana jako ulga termomodernizacyjna, stanowi kolejne działanie realizowane w ramach programu „Czyste powietrze”. Ulga ma na celu zwiększenie zainteresowania oraz zachęcanie niezdecydowane osoby do termomodernizacji jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Nowe zwolnienie podatkowe. Zwolnienie dotyczy przychodów uzyskanych w ramach programów mających na celu poprawę efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery finansowanych ze środków NFOŚiGW lub WFOŚiGW.

Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Według założeń, ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku, wydatków poniesionych w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i roboty, związane z realizacją inwestycji termomodernizacyjnych, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat. Kwota odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, bez względu na liczbę realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych latach.

Kto może skorzystać?

Z ulgi termomodernizacyjnej będą mogli skorzystać właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych, którzy są jednocześnie podatnikami podatku PIT opłacającymi podatek według skali podatkowej (19 proc. stawki podatku) oraz opłacającymi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Inne formy opodatkowanie nie są objęte ulgą ani zwolnieniem!

Budynki istniejące i nowobudowanych

Ulga termomodernizacyjna dotyczy inwestycji realizowanych m.in. w ramach programu „Czyste powietrze” oraz można się o nią ubiegać w przypadku prac termomodernizacyjnymi w budynkach istniejących jak i nowobudowanych.

Dowiedz się więcej o programie „Czyste Powietrze”!

Program Czyste Powietrze – Intensywność Dofinansowania

Program Czyste Powietrze – Intensywność Dofinansowania

Program Czyste Powietrze wspiera wymianę starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, program Czyste powietrze umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane źródła ciepła wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W materiale przedstawiamy zasady określania wysokości dofinansowania!

Program Ograniczenia Niskiej Emisji PONE

Program Ograniczenia Niskiej Emisji PONE

Program Czyste Powietrze wspiera wymianę starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, program Czyste powietrze umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane źródła ciepła wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W materiale przedstawiamy zasady określania wysokości dofinansowania!

Program Czyste Powietrze – Określenie zakresu prac

Program Czyste Powietrze – Określenie zakresu prac

Czyste Powietrze to program, który wspomaga działania z zakresu termomodernizacji budynków mieszkalnych jak i wymiany starych źródeł ciepła na nowe. W artykule omówiliśmy jak przystąpić do wypełniania wniosku o dofinansowanie oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę.

Program Czyste Powietrze – Przebieg dofinansowania

Program Czyste Powietrze – Przebieg dofinansowania

Czyste Powietrze to program, który wspiera właścicieli i współwłaścicieli domów przy wymianie swoich starych piecy na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze. W artykule omówimy jak przebiega dofinansowanie i jakie są poszczególne etapy się jego ubiegania.

Program Czyste Powietrze – Zmiany po 21.01.2019 r.

Program Czyste Powietrze – Zmiany po 21.01.2019 r.

Czyste powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko! Od 21.01.2019 ponownie można składać wnioski w ramach programu Czyste Powietrze. Wraz ze wznowieniem naboru zostały wprowadzone kluczowe zmiany, które wpływają na zasady dofinansowania. O najważniejszych...

Program Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowalne

Program Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowalne

Czyste powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko! Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym programem, który swoim zasięgiem obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z pracami związanymi z termomodernizacją. Przed składaniem wniosku o dofinansowanie warto...

Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Czyste powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko! Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne formy ogrzewania. Urządzenia te emitują znaczące ilości zanieczyszczeń do atmosfery oraz ustępują...

 

 

Kontakt z firmą

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833