fbpx

Program “Czyste Powietrze”

Województwo Łódzkie – uchwała antysmogowa

Zadbaj o czyste powietrze w swojej okolicy z METAL-FACH Technika Grzewcza i skorzystaj z dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”.

W województwie łódzkim obowiązuje uchwała nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24.10.2017r. Dzięki niej wprowadzane są kolejne etapy, mające na celu walkę ze smogiem.

O czym mówi uchwała antysmogowa w województwie łódźkim?

Od 1 maja 2018 roku nie ma możliwości zamontowania w nowych budynkach ogrzewania typu piec czy kocioł niezgodnego z uchwałą. Dopuszcza ona piece spełniające wymogi emisji i sprawności zgodnych z certyfikatem EkoProjekt (EcoDesign), a także kotły spełniające wymogi emisji i sprawności 5 klasy normy PN-EN 303-5:2012, których eksploatację rozpoczęto przed 01.05. 2018.

Kotły na jakie paliwo są dopuszczone do użytku?

Uchwała określa również rodzaj spalanego paliwa. Dozwolone jest od 01.05.2018 stosowanie paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi powyżej 15%, za wyjątkiem paliw o wartości opałowej nie mniejszej niż 24 MJ/kg i zawartości popiołu nie większej niż 12%, mułu i flotokoncentratu oraz mieszanek z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego, drewna (biomasy) o wilgotności powyżej 20%.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:

  • Od 1 maja 2018 nie będzie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
  • Od 1 stycznia 2022 pozostają w eksploatacji tylko kominki i piece spełniające wymogi uchwały (ekoprojekt)
  • Do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
  • Do 1 stycznia 2025 piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać doposażone w urządzenia filtrujące.
  • Do 1 stycznia 2027 mieszkańcy województwa łódzkiego będą musieli pozbyć się kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.
  • Lokatorzy budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej mają ustalone inne terminy. Będą musieli wymienić kotły poniżej 5. klasy do 1 stycznia 2020 roku, a piece i kominki – do 1 stycznia 2022 roku.

Wybierz kocioł c.o. spełniający wymogi uchwały antysmogowej!

Kotły oferowane przez METAL-FACH Technika Grzewcza spełniają te wymogi, wybierz „Twój kocioł na pellet” lub „Twój kocioł na ekogroszek!”. Każde oferowane przez nas urządzenie posiada dokumentacje, w której określone jest paliwo, jakie należy stosować. Dokumentacja do każdego kotła znajduje się na stronie wybranego modelu kotła. Wniosek do programu Czyste Powietrze znajdziesz na https://czystepowietrze.gov.pl/.