fbpx

METAL-FACH Technika Grzewcza

Polityka prywatności i wykorzystania plików cookies

w serwisie internetowym www.metalfachtg.com.pl

Celem zapewnienia Użytkowników Serwisu, iż ochrona prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis jest dla nas szczególnie istotna i dla udzielenia Użytkownikom informacji o przedmiocie danych osobowych zbieranych przez Serwis, celu ich gromadzenia i wykorzystywania plików cookies – przedstawiamy niniejszą Politykę prywatności.

Zapewniamy ochronę prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954 r. poz. 1907).

1. Cele przyjętej polityki prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.
1.1. Niniejsza Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies reguluje zasady przetwarzania danych osobowych zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach w serwisie internetowym w domenie www.metalfachtg.com.pl; (zwanych dalej: „Serwisem”). Administratorem danych osobowych jest firma METAL-FACH Technika Grzewcza Sp. z o.o. z siedzibą ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, NIP: 545-182-60-12 (zwaną dalej: Administrator).

1.2. Powierzane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są w zakresie niezbędnym jedynie w celu realizacji usług, sprzedaży, dostawy, kontaktowym w celach:
1.2.1. zawarcia umowy o realizację usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poza lokalem przedsiębiorstwa, ukształtowania jej treści, zmiany i rozwiązania;
1.2.2. realizacji składanych przez Użytkownika zamówień na produkty znajdujące się w asortymencie Serwisu, w tym kontaktu z Użytkownikiem koniecznej ze względu na realizację zamówienia, lub serwis urządzeń,
1.2.3. rozpatrywania reklamacji Użytkownika,
1.2.4. realizacji zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy;
1.2.5. statystycznym, badawczym;
1.2.6. informacyjnym dla udzielania odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytania;
Poprzez zaznaczenie opcji dostępne przed wysłaniem wiadomości „wyrażam zgodę na przesyłanie mi informacji marketingowych, w tym przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną”, dane osobowe Użytkownika będą wówczas przetwarzane przez Serwis również w celu przekazywania informacji o produktach/ promocjach/ dostarczania nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o naszym asortymencie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne zgodnie z przepisami RODO. Użytkownik w każdej chwili może żądać usunięcia swoich danych.
1.3. Informujemy, że w Serwisie mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator niniejszego Serwisu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.

2. Dane zbierane o użytkownikach w serwisie, w tym dane osobowe sposób ich wykorzystywania, uprawnienia Użytkownika.

Odwiedzając nasz Serwis dane o użytkowniku mogą być przez niego udostępniane na dwa sposoby: biernie i aktywnie.

Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis, anonimowe informacje dotyczące czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin, dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu określonym w pkt 1.2.5 korzystając z rozwiązania Google Analitics, Google Adwords, Google AdSense, Youtube [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Facebook [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA], Youtube [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA], Manychat [administrator cookies: Manychat Inc z siedzibą w USA]. Narzędzie to działa w oparciu o tzw. politykę cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. Serwis pobiera także dane dotyczące geolokalizacji Użytkownika celem zweryfikowania, z jakiego miejsca (kontynentu, kraju, miejscowości).

Zebrane w wyżej opisany sposób dane przechowywane są przez czas do 10 lat jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.

2.1. Dane gromadzone przez Serwis to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
2.1.1. W celu wysłania wiadomości Użytkownik może, bez konieczności uprzedniej rejestracji i logowania, uzupełnić formularz poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, województwo, kraj, tel. kontaktowy, e-mail, seria kotła, moc kotła, numer seryjny kotła, model sterownika, data zakupu dzień/miesiąc/rok, opis zgłoszenia, załącznik, typ zlecenia. Wyżej wymienione dane przetwarzane są tylko przez czas niezbędny do realizacji zamówienia i nie są udostępniane przez Administratora osobom trzecim, z wyjątkiem osób, których udział konieczny jest do realizacji czynności tj. przewoźnika/ spedytora/ dystrybutora. Po zrealizowaniu zamówienia dane są usuwane.
2.1.2. Serwis umożliwia kontakt z Administratorem/Serwisem za pomocą formularza kontaktowego/ telefonu/ poczty e-mail/ komunikatora messenger. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz dane wymagane do kontaktu zwrotnego z Serwisem. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu określonym w ppk 1.2.6., kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na pytanie zadane przez Użytkownika.
2.1.3. Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mail z prośbą o usunięcie danych pod j.pydys@metalfach.com.pl.

3. Pliki Cookie i sposób ich wykorzystywania.
3.1. Podczas korzystania z Serwisu na urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, w szczególności pliki tekstowe, które zawierają informacje umożliwiające zapamiętanie aktywności, a w tym czasu i ilości czynności (dalej: „pliki cookies”). Pliki cookies umożliwiają także zebranie danych statystycznych, o którym mowa w ppkt 1.2.5.
3.2. Pliki cookies nie zawierają danych identyfikujących Użytkownika, co oznacza, iż na ich podstawie nie jest możliwe ustalenie jego tożsamości. Zapisywane pliki, z których serwis korzysta nie są w żaden sposób szkodliwe dla Użytkownika ani urządzenia i nie ingerują w jego oprogramowanie ani ustawienia.
3.3. Rodzaje plików cookies:
W Serwisie używamy następujących rodzajów plików cookies:
⎯ pliki sesyjne to pliki tymczasowe, które przechowywane są w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania się z Serwisu, wyjścia z Serwisu, w tym poprzez całkowite zamknięcie przeglądarki.
⎯ pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
3.4. Przypominamy, iż zasadniczo przeglądarki w ustawieniach domyślnych mają zaznaczoną opcję umożliwiającą zapisywanie plików cookies.
Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zapisywanie tych plików na urządzeniu końcowym, Użytkownik powinien zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, z której korzysta. Uniemożliwienie zapisywania plików cookies może polegać na:
⎯ niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu końcowym;
⎯ każdorazowym informowaniu użytkownika o zapisaniu danego pliku cookie na urządzeniu;
⎯ usuwaniu plików po skorzystaniu z Serwisu.
Aby skorzystać z odpowiedniej dla Użytkownika opcji, należy zapoznać się z informacjami o zarządzaniu plikami cookies, które znajdują się najczęściej w „Ustawieniach” przeglądarki lub w zakładce „Pomoc”. Należy mieć jednak świadomość, iż w przypadku, w którym pliki są konieczne do działania Serwisu ograniczenie ich wykorzystywania może utrudnić korzystania z Serwisu.
Ustawienia przeglądarki Twojego urządzenia pozwalające na zapisywanie plików cookies oraz wyrażenie zgody poprzez kliknięcie opcji „zgadzam się” w oknie pojawiającym się po wejściu do Serwisu. Oznacza to, że Użytkownik wyraża zgodę, aby pliki te zapisywane były na urządzeniu końcowym.
3.5. Dane zbierane za pomocą urządzenia Google Analytics lub podstawowego programu automatycznie przez pliki cookies mogą być użyte wyłącznie do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze strony, co umożliwia ulepszanie struktury i jej zawartości. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics.

4. Zabezpieczenia.
Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w bazie danych, dla której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi przez przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219), Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO) (t.j. Dz.Urz.UE.L 2016 Nr 119, str. 1), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) a także ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawie telekomunikacyjnym (t.j. Dz.U.2018.1954, poz. 1907)., a także Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (t.j. Dz. U.2004. Nr 100, poz. 1024).
Serwis wykorzystuje technologie i procedury ochrony danych osobowych zapewniające należytą ochronę prywatności Użytkowników. Stosowane w Serwisie narzędzia i mechanizmy to m.in połączenia szyfrujące typu certyfikat SSL.
Dostęp do bazy mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych.
Użytkownik korzystając z Serwisu przy użyciu urządzenia końcowego osoby trzeciej powinien usunąć historię przeglądania.

5. Zmiany w polityce prywatności.
Zmiany w polityce prywatności będą dokonywane tylko w celu podwyższenia standardów ochrony polityki prywatności lub dostosowania polityki do wymogów prawa. Za każdym razem Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie w komunikacie wyświetlającym się na stronie głównej Serwisu.

6. Kontakt z przedsiębiorcą lub administratorem i zgłaszanie nieprawidłowości.
Zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości, uwag, żądań w zakresie polityki prywatności prosimy dokonywać na adres: j.pydys@metalfach.com.pl. Zapewniamy, że każde zgłoszenie będzie przez nas rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: