fbpx

Program “Czyste Powietrze”

Województwo Podkarpackie – uchwała antysmogowa

Zadbaj o czyste powietrze w swojej okolicy z METAL-FACH Technika Grzewcza i skorzystaj z dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”.

W województwie podkarpackim obowiązuje uchwała nr LII/869/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 kwietnia 2018.

O czym mówi uchwała antysmogowa w województwie podkarpackim?

Od 1 czerwca 2018 na tym terenie dopuszcza się wyłącznie montaż kotłów spełniających normę emisyjną 5. klasy a od 1 stycznia 2020 – wymogi ekoprojektu.

Kotły na jakie paliwo są dopuszczone do użytku?

Od 1 czerwca 2018 w województwie podkarpackim wprowadza się zakaz spalania paliw typu: węgl brunatny, muł i flot oraz ich mieszanek, paliw o uziarnieniu poniżej 5mm i zawartości popiołu powyżej 12%, biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim:

Dotyczy kotłów zakupionych przed 01.06.2018:

  • Do 1 stycznia 2022 należy wymienić kotły eksploatowane ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadające tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
  • Do 1 stycznia 2023 kominki podlegają wymianie na spełniające wymogi Ecodesign
  • Do 1 stycznia 2024 należy wymienić kotły eksploatowane od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
  • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
  • Od 1 stycznia 2028 wprowadza się całkowity zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012

Wybierz kocioł c.o. spełniający wymogi uchwały antysmogowej!

Kotły oferowane przez METAL-FACH Technika Grzewcza spełniają te wymogi, wybierz „Twój kocioł na pellet” lub „Twój kocioł na ekogroszek!”. Każde oferowane przez nas urządzenie posiada dokumentacje, w której określone jest paliwo, jakie należy stosować. Dokumentacja do każdego kotła znajduje się na stronie wybranego modelu kotła. Wniosek do programu Czyste Powietrze znajdziesz na https://czystepowietrze.gov.pl/.