fbpx

Program “Czyste Powietrze”

Województwo Śląskie – uchwała antysmogowa

Zadbaj o czyste powietrze w swojej okolicy z METAL-FACH Technika Grzewcza i skorzystaj z dofinansowania w programie “Czyste Powietrze”.

Na obszarze województwa śląskiego obowiązuje jedna uchwała: uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.

O czym mówi uchwała antysmogowa w województwie śląskim?

Dopuszcza ona kotły spełniające standard emisyjny co najmniej klasy 5. normy PN-EN 303-5: 2012 oraz piece i kominki spełniające wymogi emisji oraz sprawności wg ekoprojektu. Uwzględniono również możliwość doposażenia instalacji c.o. w odpowiednie filtry odpylające spaliny do poziomu emisji wg ekoprojektu. Urządzenia musza jednak osiągają sprawność min. 80%.

Kotły na jakie paliwo są dopuszczone do użytku?

Od 1 września 2017 wprowadza się zakaz spalania w województwie śląskim: węgla brunatnego, mułu i flotu oraz ich mieszanek, węgla o udziale ziarna 0-3mm powyżej 15%, biomasy o wilgotności powyżej 20%.

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

  • Od 1 września 2017 wprowadza się zakaz montowania w nowo wybudowanych budynkach urządzeń ogrzewających niezgodnych z uchwałą
  • Do 1 stycznia 2022 osoby zamieszkałe na terenie województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
  • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
  • Do 1 stycznia 2026 wprowadzony zostanie nakaz pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012)
  • Od 1 stycznia 2028 wprowadzony jest całkowity zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012

Wybierz kocioł c.o. spełniający wymogi uchwały antysmogowej!

Kotły oferowane przez METAL-FACH Technika Grzewcza spełniają te wymogi, wybierz „Twój kocioł na pellet” lub „Twój kocioł na ekogroszek!”. Każde oferowane przez nas urządzenie posiada dokumentacje, w której określone jest paliwo, jakie należy stosować. Dokumentacja do każdego kotła znajduje się na stronie wybranego modelu kotła. Wniosek do programu Czyste Powietrze znajdziesz na https://czystepowietrze.gov.pl/.