fbpx

BLOG

Uchwała antysmogowa – wprowadzane zmiany, terminy!

Każde województwo może ustalić dowolnie czas wprowadzania zmian!

Uchwała antysmogowa daje możliwość władzom samorządowym indywidualnego ustalenia wprowadzanych zmian dostosowując je do możliwości regionu, a przede wszystkim mieszkańców zamieszkujących dane województwo. Każde z województw może samo dopasować termin i zakres wprowadzanych zmian. Powoduje to spore zamieszenie wśród osób które planują budowę pierwszego domu lub muszą zmienić piec lub kocioł w swoim domu. Przygotowaliśmy dla Państwa wstępne zestawienie wszystkich województw które podjęły już działania związane z uchwałą antysmogową, a także znajdują się tu również informacje o województwach które planują wprowadzić taki dokument w niedalekiej przyszłości lub nie rozpoczęły jeszcze prac na nim.

Ostateczny termin wprowadzenia zmian dotyczących urządzęń grzewczych typu kotły, piece na terenie całej Polski:

Program "Czyste Powietrze" kończy się 30.06.2029:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

BLOG

Uchwała antysmogowa – podział na województwa!

Województwo dolnośląskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie dolnośląskim:

  • Od 1 lipca 2024 na terenie całego województwa należy pozbywać się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012
  • Od 1 lipca 2028 wprowadza się zakaz palenia w kotłach i piecach spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012

Wrocław

  • Od 1 lipca 2018 na terenie miasta Wrocław obowiązuje zakaz montowania w nowym budownictwie montowania ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

Województwo kujawsko-pomorskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie kujawsko-pomorskim:

  • Od 1 września 2019 r. obowiązuje zakaz palenia węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami węglowymi wraz z ich pochodnymi, miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) na terenie całego województwa.
  • Od 1 stycznia 2024 r. na terenie całego województwa zakazuje się eksploatacji pozaklasowych kotłów grzewczych.
  • Od 1 stycznia 2028 r. na terenie całego województwa wprowadzony zostaje zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy.

Województwo lubelskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie lubelskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo lubuskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Zielona Góra / Gorzów Wielkopolski

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie lubuskim:

  • Od 1 stycznia 2027 na terenie całego województwa w użytku mogą pozostać wyłącznie kotły, piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Zielona Góra

  • Od 1 stycznia 2023 na terenie miasta będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Gorzów Wielkopolski

  • Od 1 stycznia 2023 na terenie miasta będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Województwo łódzkie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:
Od 1 maja 2018 nie ma możliwości zamontowania w nowych budynkach ogrzewania typu piec czy kocioł niezgodnego z uchwałą.
Od 1 stycznia 2022 używac można wyłącznie kominków i pieców spełniających wymogi uchwały ekoprojektu (EcoDesign).
Do 1 stycznia 2023 na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
Do 1 stycznia 2025 urżadzenia grzewcze piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać wyposażone w urządzenia filtrujące.
Do 1 stycznia 2027 na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz kożystania z kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo małopolskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie małopolskim:
Do 1 stycznia 2023 na terenie województwa małopolskiego wprowadza się całkowity zakaz kożystania z kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu (EcoDesign) lub gdy dane urzadzenie nie osiąga sprawności na poziomie min. 80%.
Od 1 stycznia 2027 wprowadza się całkowity zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Kraków
Od 1 września 2019
 na terenie całego miasta zakazuje się opalania budynków węglem i drewnem.

Województwo mazowieckie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie mazowieckim:
Od 7 listopada 2017 wprowadzono zakaz montowania w nowym bydownictwie ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

Do 1 stycznia 2023 należy się pozbyć kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu (EcoDesign).
Od 1 stycznia 2028 na tereniw całego województwa wprowadza się zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo opolskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie opolskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo podkarpackie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim:
Do 1 stycznia 2022 dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
Do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),.
Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
Od 1 stycznia 2028 nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo podlaskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podlaskim:
Nie rozpoczęto prac nad uchwałą antysmogową.

Województwo pomorskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie pomorskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo śląskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

Od 1 września 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
Do 1 stycznia 2022 na terenie województwa śląskiego należy pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
Do 1 stycznia 2024 w województwie śląskim wprowadzony zostaje zakaz eksploatowania ktołów i piecy od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo świętokrzyskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie świętokrzyskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Województwo warmińsko-mazurskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie warmińsko-mazurskim:
Nie rozpoczęto prac nad uchwałą antysmogową.

Województwo wielkopolskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kalisz

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:
Od 1 maja 2018 nie można już w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

Do 1 stycznia 2026 używać można pieców i kominków niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt (EcoDesign), chyba że urządzenie będzie osiągało sprawność min. 80%.
Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012 na terenie całego województwa.

Kalisz
Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza zmuszeni są do wymiany kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.

Województwo zachodniopomorskie

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie zachodniopomorskim:
Od 1 maja 2019 r. wprowadzono zakaz stosowania paliw stałych.

Do 1 stycznia 2024 r. należy pozbyć się kotłów niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy), wymieniając je na spełniające normę PN-EN 303-5:2012.
Do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy bezwzględnie kotły poniżej klasy 5.