fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Uchwała antysmogowa – wprowadzane zmiany, terminy!

Każde województwo może ustalić dowolnie czas wprowadzania zmian!

Uchwała antysmogowa daje możliwość władzom samorządowym indywidualnego ustalenia wprowadzanych zmian dostosowując je do możliwości regionu, a przede wszystkim mieszkańców zamieszkujących dane województwo. Każde z województw może samo dopasować termin i zakres wprowadzanych zmian. Powoduje to spore zamieszenie wśród osób które planują budowę pierwszego domu lub muszą zmienić piec lub kocioł w swoim domu. Przygotowaliśmy dla Państwa wstępne zestawienie wszystkich województw które podjęły już działania związane z uchwałą antysmogową, a także znajdują się tu również informacje o województwach które planują wprowadzić taki dokument w niedalekiej przyszłości lub nie rozpoczęły jeszcze prac na nim.

Program "Czyste Powietrze" kończy się 30.06.2029:

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Uchwała antysmogowa – podział na województwa!

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo dolnośląskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie dolnośląskim:

 • Od 1 lipca 2024 na terenie całego województwa należy pozbywać się kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych 3 klasy normy PN-EN 303-5:2012
 • Od 1 lipca 2028 wprowadza się zakaz palenia w kotłach i piecach spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012

Wrocław

 • Od 1 lipca 2018 na terenie miasta Wrocław obowiązuje zakaz montowania w nowym budownictwie montowania ogrzewania niezgodnego z uchwałą.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo kujawsko-pomorskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie kujawsko-pomorskim:

 • Od 1 września 2019 r. obowiązuje zakaz palenia węglem brunatnym, mułami i flotokoncentratami węglowymi wraz z ich pochodnymi, miałem węglowym i mokrą biomasą (np. niesezonowanym drewnem) na terenie całego województwa.
 • Od 1 stycznia 2024 r. na terenie całego województwa zakazuje się eksploatacji pozaklasowych kotłów grzewczych.
 • Od 1 stycznia 2028 r. na terenie całego województwa wprowadzony zostaje zakaz eksploatacji kotłów grzewczych poniżej 5 klasy.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo lubelskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie lubelskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Zielona Góra / Gorzów Wielkopolski

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo lubuskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie lubuskim:

 • Od 1 stycznia 2027 na terenie całego województwa w użytku mogą pozostać wyłącznie kotły, piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Zielona Góra

 • Od 1 stycznia 2023 na terenie miasta będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Gorzów Wielkopolski

 • Od 1 stycznia 2023 na terenie miasta będzie można użytkować wyłącznie kotły spełniające wymogi emisyjne klasy 5 normy PN-EN 303-5:2012 oraz piece i kominki spełniające kryteria emisji i sprawności wg ekoprojektu (EcoDesign).

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo łódzkie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie łódzkim:

 • Od 1 maja 2018 nie ma możliwości zamontowania w nowych budynkach ogrzewania typu piec czy kocioł niezgodnego z uchwałą.
 • Od 1 stycznia 2022 używac można wyłącznie kominków i pieców spełniających wymogi uchwały ekoprojektu (EcoDesign).
 • Do 1 stycznia 2023 na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2025 urżadzenia grzewcze piece i kominki zamontowane przed 1 maja 2018 muszą zostać wyposażone w urządzenia filtrujące.
 • Do 1 stycznia 2027 na terenie województwa łódzkiego wprowadza się zakaz kożystania z kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3. i 4. normy PN-EN 303-5:2012.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo małopolskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie małopolskim:

 • Do 1 stycznia 2023 na terenie województwa małopolskiego wprowadza się całkowity zakaz kożystania z kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu (EcoDesign) lub gdy dane urzadzenie nie osiąga sprawności na poziomie min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2027 wprowadza się całkowity zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Kraków

 • Od 1 września 2019 na terenie całego miasta zakazuje się opalania budynków węglem i drewnem.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo mazowieckie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie mazowieckim:

 • Od 7 listopada 2017 wprowadzono zakaz montowania w nowym bydownictwie ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2023 należy się pozbyć kotłów niespełniających wymogów emisyjnych żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków niespełniających kryteriów emisji ekoprojektu (EcoDesign).
 • Od 1 stycznia 2028 na tereniw całego województwa wprowadza się zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo opolskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie opolskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo podkarpackie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podkarpackim:

 • Do 1 stycznia 2022 dla kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Do 1 stycznia 2024 dla kotłów eksploatowanych od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),.
 • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Od 1 stycznia 2028 nie będzie można użytkować kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo podlaskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie podlaskim:
Nie rozpoczęto prac nad uchwałą antysmogową.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo pomorskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie pomorskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo śląskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie śląskim:

 • Od 1 września 2017 nie można w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2022 na terenie województwa śląskiego należy pozbyć się kotłów eksploatowanych ponad 10 lat od daty produkcji lub nieposiadających tabliczki znamionowej (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Do 1 stycznia 2024 w województwie śląskim wprowadzony zostaje zakaz eksploatowania ktołów i piecy od 5 do 10 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012).
 • Do 1 stycznia 2026 mieszkańcy województwa śląskiego będą musieli pozbyć się kotłów eksploatowanych do 5 lat od daty produkcji (niespełniających norm emisji żadnej z klas PN-EN 303-5:2012),
 • Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz użytkowania kotłów spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo świętokrzyskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie świętokrzyskim:
Uchwała antysmogowa w opracowaniu.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo warmińsko-mazurskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie warmińsko-mazurskim:
Nie rozpoczęto prac nad uchwałą antysmogową.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Kalisz

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo wielkopolskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie wielkopolskim:

 • Od 1 maja 2018 nie można już w nowych budynkach montować ogrzewania niezgodnego z uchwałą.
 • Do 1 stycznia 2026 używać można pieców i kominków niespełniające docelowych wymogów uchwały, po tym terminie albo należy je wymienić, albo doposażyć w instalację filtrującą spaliny do poziomu wymaganego przez ekoprojekt (EcoDesign), chyba że urządzenie będzie osiągało sprawność min. 80%.
 • Od 1 stycznia 2028 wprowadza się zakaz używania kotłów i pieców spełniających wymogi emisyjne klas 3 i 4 normy PN-EN 303-5:2012 na terenie całego województwa.

Kalisz

 • Do 1 stycznia 2024 mieszkańcy Kalisza zmuszeni są do wymiany kotłów niespełniających wymogów emisyjnych i sprawności żadnej z klas normy PN-EN 303-5:2012.

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Województwo zachodniopomorskie

Terminy wymiany kotłów i pieców w województwie zachodniopomorskim:

 • Od 1 maja 2019 r. wprowadzono zakaz stosowania paliw stałych.
 • Do 1 stycznia 2024 r. należy pozbyć się kotłów niespełniające żadnych standardów emisyjnych (kotły bezklasowe tzw. kopciuchy), wymieniając je na spełniające normę PN-EN 303-5:2012.
 • Do 1 stycznia 2028 r. wymienić należy bezwzględnie kotły poniżej klasy 5.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pn-Pt w godz. 07: 00-15:00
 • Telefon: +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Kontakt serwis kotły c.o.

Otwarte:

 • Poniedziałek - Piątek 7:00-20:00
 • Sobota 8:00-16:00
 • Niedziela 10:00-14:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis pompy ciepła

Otwarte:

 • Poniedziałek - Piątek 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

 • 16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66
 • NIP: 545-100-10-62
 • REGON: 050073833

Social Media:

Jak dojechać: