Oszczędne ogrzewanie

Ustawianie minimalnej temperatury na sterowniku kotła podczas wietrzenia.

Wietrzenie pomieszczenia

Kotły automatyczne na pellet i eko groszek są urządzeniami, w których podczas pracy wykorzystywany jest mikroprocesorowy sterownik. Sterownik w swoim oprogramowaniu posiada wiele użytecznych funkcji i udogodnień. Do poprawnego działania regulator wykorzystuje czujniki, które dokonują pomiaru między innymi temperatur wewnątrz i na zewnątrz budynku, panującej pogody i temperatur poszczególnych obiegów grzewczych. Podczas wietrzenia pomieszczeń w budynku, może dojść do próby „oszukania” czujnika temperatury. Sytuacja będzie spowodowana naglą zmianą temperatury. Podczas wietrzenia mieszkania, w odpowiedzi na zmianę temperatury termostat pokojowy (lub sterownik kotła) otworzy maksymalnie zawór w obiegu centralnego ogrzewania w celu ponownego osiągnięcia ustalonej temperatury. W celu uniknięcia tej sytuacji oraz nienarażania się na dodatkowe koszty, zaleca się przed wietrzeniem ustawić na termostacie pokojowym temperaturę zadaną na minimum. Zabezpieczy to kocioł przez nadmierną pracą. Dopiero po zakończonym wietrzeniu, ponownie ustawimy poprzednią temperaturę. Pozwoli nam to na uniknięcie dodatkowych kosztów, które byśmy ponieśli na ogrzewanie przelotnego zimnego powietrza.

 

 

Kontakt z Nami

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833