fbpx

METAL-FACH Technika Grzewcza

Warunki gwarancji pompy ciepła – informacja dla instalatorów

Poznaj zasady uzyskania 5 letniej gwarancji na pompy ciepła

Zasady postępowania dla instalatorów

1. Pierwsze uruchomienie (odbiór) musi zostać zrealizowany przez Autoryzowany Serwis pomp ciepła.

2. Uruchomienie pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis jest bezpłatne.

3. Zgłoszenie gotowości do pierwszego uruchomienia urządzenia następuje przez wypełnienie Formularza.

4. Instalator, w ramach realizacji inwestycji realizuje między innymi:
– dostawę produktów na miejsce instalacji zgodnie z wytycznymi DTR,
– prawidłowy montaż urządzeń,
– wykonanie podłączeń instalacji grzewczej, podzespołów hydrualicznych oraz automatyki,
– poprowadzenie okablowania do elementów automatyki oraz podpięcie je do pompy ciepła zgodnie z wytycznymi zawartymi w DTR,
– ułożenie rurociągów chłodniczych (wykonanie kielichów, próby szczelności, wykonanie próżni) oraz podłączenie przewodów elektrycznych zgodnie z obowiązującymi instrukcjami montażu,
– podpięcie, napełnienie oraz odpowietrzenie instalacji wodnej,
– przygotowanie instalacji do uruchomienia zgodnie z wytycznymi opisanymi przy formularzu zgłoszenia pierwszego uruchomienia.

5. Podczas uruchomienia instalacji przez Autoryzowany Serwis wymagana jest obecność Instalatora.

6. Do czasu spisania protokołu uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis za urządzenie jest odpowiedzialny Instalator.

7. Po autoryzowanym uruchomieniu opiekę gwarancyjną nad urządzeniem przejmuje Autoryzowany Serwis.

Procedura zgłoszenia pompy ciepła do autoryzowanego uruchomienia

Instalator jest odpowiedzialny za prawidłowe przygotowanie do uruchomienia instalacji grzewczej z pompą ciepła.

1. Instalator zgłasza gotowość do pierwszego uruchomienia pompy ciepła wypełniając Formularz dostępny na stronie www.metalfachtg.pl. Formularz należy wypełnić zgodnie ze stanem faktycznym instalacji. Jest to istotne na dalszym etapie przyjęcia zgłoszenia do realizacji.

2. Autoryzowany Serwis po zapoznaniu się z informacjami zawartymi w formularzu może kontaktować się z Instalatorem celem wyjaśnienia niezgodności i ewentualnie zalecić wykonanie poprawek przed przyjazdem do pierwszego uruchomienia. Jeżeli w przekazanych informacjach nie zostaną stwierdzone uchybienia, Autoryzowany Serwis skontaktuje się z Instalatorem celem uzgodnienia terminu uruchomienia.

3. Autoryzowany Serwis, podczas pierwszego uruchomienia, po wykonaniu niezbędnych prac oraz kontroli poprawności pracy układu uzupełni dane w Protokole uruchomienia, stanowiącym Załącznik do karty gwarancyjnej. Wypełniony Protokół uruchomienia jest wymagany (obligatoryjny) do udzielenia gwarancji na urządzenie.

4. Podczas uruchomienia pompy ciepła przez Autoryzowany Serwis wymagana jest obecność Instalatora.

5. Jeżeli po przyjeździe na miejsce instalacji Autoryzowany Serwis stwierdzi braki lub nieprawidłowości w montażu, Instalator będzie zobowiązany do pokrycia kosztu nieuzasadnionego przyjazdu Autoryzowanego Serwisu w wysokości 500 zł netto + koszty dojazdu w wysokości 2 zł netto za km.

6. Instalator jest zobowiązany do wykonania niezbędnych poprawek instalacji w uzgodnionym terminie i ponownie zgłosić telefonicznie do Autoryzowanego Serwisu gotowość do przeprowadzenia procedury uruchomienia. Kolejny przyjazd Autoryzowanego Serwisu do uruchomienia wymaga pokrycia kosztu pierwszego przyjazdu.

7. Po wykonaniu pierwszego uruchomienia Autoryzowany Serwis przejmuje opiekę gwarancyjną nad urządzeniem. Czynności gwarancyjne takie jak: wykonanie przeglądów gwarancyjnych i opieka serwisowa będą od tej chwili wykonywane wyłącznie przez Autoryzowany Serwis.

Ważne:

W przypadku braku uruchomienia przez Autoryzowany Serwis nie zostanie udzielona gwarancja na urządzenie.

Uruchomienie urządzenia NIE zwalnia Instalatora z odpowiedzialności za prawidłowy dobór mocy pompy ciepła jak również za elementy instalacji będące w zakresie dostawy, montażu i wykonania przez Instalatora.

W przypadku awarii użytkownik pompy ciepła powinien kontaktować się z Autoryzowanym Serwisem, który dokonał uruchomienia lub ostatniego wpisu do Karty Gwarancyjnej.

Cennik usług – serwis pomp ciepła

Usługa Cena brutto [zł]
Przegląd konserwacja 500,001
Nieuzasadnione wezwanie serwisu 500,00
Stawka roboczogodziny na czynności nieobjęte cennikiem 200,00

1Cena nie zawiera części zamiennych
Dojazd powyżej 100km – opłata dodatkowa 2zł (netto)/km

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: