fbpx

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze w 2023 – najważniejsze zmiany

W 2023 roku rząd wprowadza szerokie zmiany w programie Czyste Powietrze, który ma na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. Nowe przepisy dotyczyć będą wielu dziedzin, od kwot finansowania, przez progi dochodowe, aż po koszty kwalifikowalne. Czy te zmiany będą korzystne dla wszystkich? Co oznaczają dla osób chcących zakupić kocioł c.o. i jakie zmiany czekają interesariuszy?

W celu ułatwienia zrozumienia zmiany w programie Czyste Powietrze przygotowaliśmy Państwu zestawienie najważniejszych zmian, które będą wprowadzone od 03.01.2023 roku. Wprowadzone zmiany dotyczą wielu aspektów, w tym wysokości finansowania, progów dochodowych oraz kosztów kwalifikowalnych.

Informacje ogólne

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Program ma trwać od 2018 do 2030 roku, a jego budżet wynosi 103 miliardów zł. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w nich lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Głównym celem programu jest wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Najbardziej aktualne informacje dotyczące programu Czyste Powietrze zamieściliśmy na naszej stronie: Program Czyste Powietrze

Zmiany w programie Czyste Powietrze

Najważniejszych zmiany dotyczące Programu Czyste Powietrze to m.in.:

 • możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności ≤20 mg/m3 w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu
 • eliminacja dofinansowania kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) o emisyjności wyższej niż 20 mg/m3 od 1 lipca 2023 r. po zastosowaniu okresu przejściowego.
 • podwyższenie progów dochodowych uprawniających do otrzymania dofinansowania
 • zwiększenie intensywności dofinansowania,
 • brak konieczności rozliczania źródła ciepła w pierwszym wniosku o płatność
 • wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku VAT,
 • urealnienie wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen,
 • podniesienie maksymalnych kwot dotacji,
 • wprowadzenie zachęt finansowych do przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji
 • możliwości składania dwóch wniosków o dofinansowanie
 • uproszczenie zasad rozliczeń wniosków o płatność, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla beneficjentów
 • beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem ma możliwość zmiany warunków umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu
 • uspójnienie terminów rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia w ścieżce zwykłej i ścieżce bankowej: do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie
 • zwiększenie maksymalnej kwoty kredytu objętego dotacją do 150 000 złotych (było 100 000 zł)

Zmiany te mają na celu zapewnienie lepszego dostępu do dotacji, a także umożliwienie szerszemu gronu odbiorców inwestycji w zakresie poprawy jakości powietrza. Dlatego też, każdy, kto chce skorzystać z programu Czyste Powietrze w 2023 roku, powinien zapoznać się z nowymi zmianami.

Podwyższenie progów dochodowych

Omawiając podwyższeniu progów dochodowych, należy wspomnieć, że program wyodrębnia trzy progi dochodowe.

Pierwszy z nich to “podstawowy poziom dofinansowania”, w którym dochód roczny beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł, podczas gdy wcześniej była to kwota 100 tys. zł.

Drugim próg jest “podwyższony poziom dofinansowania”, w którym przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie powinien przekroczyć kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym (w poprzedniej edycji było to 1564 zł) oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wcześniej było to 2189 zł).

Najwyższy poziom dofinansowania dostępny jest dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym (wcześniej było to 900 zł) oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (wtedy było to 1 260 zł).

Podwyzszenie progow finansowych

Wysokość dofinansowania

Zwiekszenie wysokosci dofinansowania

Dofinansowanie dla poszczególnych uczestników programu będzie wyższe niż dotychczas, a mianowicie intensywność dofinansowania została podniesiona do 40-55% dla podstawowego poziomu, 60-80% dla podwyższonego poziomu oraz 100% dla najwyższego poziomu. Dotacje będą udzielane w odniesieniu do kosztów netto, niezależnie od podatku od towarów i usług (VAT). Co więcej, maksymalne kwoty dotacji zostaną zwiększone, a ponadto uwzględnione zostaną bieżące ceny materiałów i urządzeń, a także wymagać się będzie wykonania kompleksowej termomodernizacji.

 

Sprawdź w naszym innym artykule, na jakie kwoty dofinansowania możesz liczyć przy zakupie kotła c.o. 

Artykuł: Link

Kompleksowa termomodernizacja

Kolejną zmianą w programie Czyste Powietrze jest możliwość skorzystania z dotacji na przedsięwzięcie związane z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego. Aby móc skorzystać z dotacji, właściciele muszą przeprowadzić audyt energetyczny budynku i złożyć wniosek o płatności (w formie dokumentu podsumowującego audyt energetyczny). Muszą również osiągnąć co najmniej jeden z dwóch wskaźników kompleksowej termomodernizacji: zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2 * rok), lub zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%. Wszystkie działania muszą zostać ukończone w terminie wskazanym w audycie energetycznym.

Kompleksowa termomodernizacja

Możliwość złożenia dwóch wniosków

W ramach Programu wnioskodawcy mają możliwość złożenia dwóch wniosków, z wyłączeniem wniosków złożonych do 14.05.2020 r. Drugi wniosek może obejmować dofinansowanie innych, niż w pierwszym wniosku, kosztów kwalifikowalnych, pod warunkiem, że pierwsze przedsięwzięcie zostało zakończone i rozliczone. Należy pamiętać, że dotacja na kompleksową termomodernizację może być udzielona na jeden budynek/lokal w ramach jednego wniosku.

Sposoby składania wniosku opisaliśmy w naszym branżowym artykule:

Artykuł: Link

 

Inne zmiany w Programie

Program Czyste Powietrze w 2023 roku oferuje udogodnienia, które mają na celu ułatwienie użytkownikom ubiegania się o płatność i korzystania z dotacji. Zgodnie z obecnymi zmianami, beneficjenci, którzy zawarli umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem, mogą zmienić warunki umowy na te obowiązujące w Programie Czyste Powietrze. Co więcej, kwota maksymalnego kredytu objętego dotacją została zwiększona do 150 000 złotych (poprzednio wynosiła 100 000 zł), a czas na rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia ustalony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Kolejną zaletą Programu jest możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną w budynku, który jest podłączony do sieci dystrybucji gazu. Wymagana jest jednak emisyjność kotła na poziomie 20 mg/m3. Wprowadzona 1 lipca 2023 r. eliminacja dofinansowania kotłów na biomasę o wyższej emisyjności będzie okresem przejściowym dla użytkowników.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: