fbpx

Zanim kupisz urządzenie grzewcze – porady

Objaśnienie parametrów technicznych

Objaśnienie parametrów technicznych – kotłów 5 generacji

Wybór kotła centralnego ogrzewania jest jedną z ważniejszych decyzji podczas budowy domu lub wymiany starego pieca na nowy. W dobie ofert wielu producentów kotłów ciężko jest podjąć tą decyzję i mieć pewność, czy aby wybór był trafny i będzie spełniał nasze wymagania w przyszłości. Rozsądnym rozwiązaniem jest zaczerpnięcie rady fachowca lub sprzedawcy ze sklepu z asortymentem kotłów centralnego ogrzewania. Dzięki temu artykułowi dowiesz się, co oznaczają poszczególne dane dostępne w tabelach ze specyfikacją kotła oraz jakie wnioski płyną z tego dla Ciebie, czyli użytkownika pieca.

Uwaga: Artykuł dotyczy oferty kotłów firmy Metal-Fach Technika Grzewcza. Informacje mogą się różnić od tych podawanych przez innych producentów. Informacje w przypadku innych ofert należy traktować poglądowo.

Nominalna moc cieplna [kW]

Nominalna moc cieplna jest to energia, jaką jest w stanie wytworzyć kocioł. W zależności od rodzaju paliwa, jakie stosowane jest w kotle (pellet lub ekogroszek), to energia będzie przyjmować formę wzoru:

Nominalna moc cieplna [kW] = (Wartość kaloryczna danego rodzaju paliwa [kJ]) / (Czas spalania w kotle [s])

Dokładna informacja na temat wartości kalorycznej powinna znajdować się na opakowaniu danego rodzaju paliwa. Czas spalania jest zależny od wielu zmiennych parametrów, które można dowolnie ustawiać na sterowniku kotła. Moc nominalna kotła jest ustalana przy maksymalnych ustawaniach dotyczących spalania. Moc ta jest określona przez producenta, a dział technologiczno-badawczy sprawdza, czy przy danej mocy, parametry charakterystyczne takie jak sprawność i emisje mieszczą się w dozwolonych ustaleniach normatywnych.

Zakres mocy kotła [kW]

Zakres mocy kotła to przedział, w którym piec jest w stanie efektywnie pracować i w pełni wykorzystywać swój potencjał. Zakres mocy stanowi 30% do 100% nominalnej mocy cieplnej. W naszej strefie klimatycznej występuje średnio 90 dni ciepłych, w których zapotrzebowanie na energię jest niewielkie. Praca kotła w tym czasie sprowadza się jedynie do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Informacja o zakresie mocy pozwala użytkownikowi zaplanować i określić koszty eksploatacyjne w okresie zarówno grzewczym jak i letnim.

Powierzchnia możliwa do ogrzania [m²]

Wartość podanej powierzchni do ogrzania jest wartością umowną, która należy traktować poglądowo. Należy przyjąć, że parametr jest podawany dla nieruchomości budowanych zgodnie z aktualnymi ustaleniami normatywnymi i obecnymi standardach budownictwa. Nieruchomości różnią się między sobą pod wieloma względami. Zaczynając od kształtu bryły budynku, kubatury (objętości bryły), powierzchni użytkowej, aż po stopień ocieplenia budynku (ocieplenie styropianem ścian oraz poddasza wełną). Dlatego zaleca się, aby każdy indywidualnie ocenił stan izolacji cieplnej swego budynku lub zasięgnął rady fachowca lub sprzedawcy.

Powierzchnia grzewcza [m²]

Powierzchnia grzewcza przedstawia informację o wewnętrznej powierzchni kotła stanowiącej wymiennik odbierający ciepło bezpośrednio z paleniska oraz z gazów spalinowych. Powierzchnia ta jest powiązana z mocą nominalną kotła. Specjalna budowa kotła i wydłużenie drogi gazów ciepłowniczych wewnątrz kotła, pozwala na odbiór minimum 90% ciepła powstałego ze spalania paliwa.

Pojemność wodna [L]

Pojemność wodna przedstawia ilość wody, którą jest w stanie pomieścić płaszcz wodny kotła. Zarówno parametr „Powierzchnia Grzewcza” i „Pojemność wodna” jest związana z mocą nominalną kotła. Czym większa nominalna moc ciepła kotła tym oba te parametry są większe. Zastosowanie zaawansowanych rozwiązań konstrukcyjnych w kotle, pozwala na umieszczenie w jego wnętrzu, pojemnego korpusu wodnego, który jest w stanie odebrać minimum 90% ciepła powstałego ze spalania paliwa. Kształt korpusu wodnego można zobaczyć w galerii pod opisem produktowym danego kotła.

Maksymalna temperatura robocza [°C]

Maksymalna temperatura robocza kotła informuje o najwyższej możliwej temperaturze w kotle centralnego ogrzewania. Temperatura robocza to zakres temperatury, w której kocioł grzewczy może pracować w normalnych warunkach eksploatacyjnych, zgodnie z ustawieniami sterownika regulatora temperatury wody w piecu oraz wskazaniami producenta. Podobnie jak w parametrze „Maksymalne ciśnienie robocze”, wartość nie może być przekroczona. Maksymalna temperatura robocza to najwyższa dopuszczalna temperatura wody w kotle centralnego ogrzewania, której przekroczenie jest uniemożliwione przez zainstalowane urządzenia zabezpieczające.

Ciśnienie próbne [bar]

Ciśnienie próbne kotła to wartość stanowiąca przeważnie 1,5 razy wyższe od ustalonego maksymalnego ciśnienia roboczego. Próbę tę przeprowadza się na wyspecjalizowanym stanowisku pomiarowym mając na celu sprawdzenie szczelności kotła oraz jego wytrzymałość na określone ciśnienie. Operację tą przeprowadza się przed końcowym montażem kotła. Wyłącznie pozytywny wynik próby dopuszcza kocioł do sprzedaży i użytkowania.

Maksymalne ciśnienie robocze [bar]

Maksymalne ciśnienie robocze informuje o najwyższej wartości ciśnienia statycznego w kotle centralnego ogrzewania. Jest to parametr istotny z punktu widzenia użytkowania kotła w przyszłości. Określa on najwyższe ciśnienie, przy którym kocioł może pracować bez żadnych zakłóceń. Należy zauważyć, że parametr odnosi się do pracy ciągłej kotła i jest mniejszy od wartości ciśnienia próbnego.

5 klasa i EcoDesign

Wiele kotłów dostępnych w ofercie sprzedażowej Metal-Fach Technika Grzewcza jest oznaczonych certyfikatem „5 klasa” oraz „EcoDesign”. Aby uzyskać te certyfikaty, kotły są poddawane badaniom w warunkach laboratoryjnych. Badanie kotła opiera się na ocenie sprawności cieplnej pieca oraz sprawdzeniu czy podczas pracy, nie zostały przekroczone graniczne wartości emisji zanieczyszczeń.
Kotły „5 klasy” oraz z certyfikatem „EcoDesign” są jednymi z najlepszych urządzeń centralnego ogrzewania na rynku. Cechuje je wysoka jakość wykonania, wysoka efektywność cieplna oraz przyjazność dla środowiska. Dodatkowo, wysoka sprawność urządzenia zmniejsza zapotrzebowanie na paliwo stałe. To natomiast przekłada się na zmniejszenie kosztów ogrzewania budynku w porównaniu z kotłami pozaklasowymi.

Sprawność kotła [%]

Sprawność kotła informuje, ile % ciepła wytworzonego przez kocioł jest odbierane przez instalację grzewczą. W większości kotłów z automatycznym podajnikiem paliwa oferty Metal-Fach Technika Grzewcza sprawność wynosi równo lub powyżej 90%. Sprawność kotła inaczej mówiąc jest to energia wytworzona przez kocioł podczas spalania pomniejszona o straty w obiegu instalacji ogrzewania, wyrażona w procentach [%]. Straty, jakie występują przy odbiorze ciepłą przez instalacje grzewczą to:

 • Strata kominowa (strata ciepła z uchodzącymi z kotła gorącymi spalinami),
 • Strata niecałkowitego spalania (strata ciepła w wyniku niedopalenia stałych substancji palnych w popiele),
 • Strata niezupełnego spalania (strata ciepła w wyniku niedopalenia gazowych składników palnych w spalinach),
 • Strata przez promieniowanie, konwekcję i przewodzenie, wynikająca z przyjętych rozwiązań w zakresie izolacji cieplnej kotła.

Pojemność zasobnika paliwa [L] [kg]

Pojemność zasobnika paliwa informuje, jaką objętość ma zasobnik. Wartość ta jest wyrażona zwyczajowo przyjętych w litrach, ale można również zamiennie stosować [dm³]. Kotły automatyczne firmy Metal Fach są przystosowane do spalania pelletu lub ekogroszku. Paliwa te, pomimo, że różną się wartością kaloryczną, wilgotnością, to też gęstością, (czyli stosunkiem masy pewnej ilości paliwa stałego do zajmowanej przez niego objętości). Stąd wartość ta jest wyznaczona w jednostce objętości.
Pojemność zasobnika w kilogramach informuje nas już konkretnie o tym, jaką zasobność ma zasobnik kotła w stosunku do zalecanego przez producenta rodzaju paliwa. Pojemność zbiornika, jest projektowana w sposób taki, aby zasypany do pełna zasobnik, umożliwiał kotłowi bezobsługową pracę przez kilka dni. W okresie letnim, kocioł jest wstanie pracować do kilkunastu dni bez angażowania się użytkownika.

Rodzaj paliwa

Decyzja dotycząca, jakim rodzajem paliwa będziemy ogrzewać nasz budynek, powinna zostać podjęta podczas wyboru kotła. Ważne jest przeliczenie i przekalkulowanie kosztów. Może okazać się, że przy zainwestowaniu w kocioł z automatycznym podajnikiem paliwa, koszty eksploatacyjne będą niższe. Producent określa w ofercie:

 • Na jakie paliwo jest zaprojektowany konkretny kocioł.
 • Przy spalaniu jakich paliw, kocioł otrzymał certyfikaty energetyczno-ekologiczne.

Przy informacji dotyczącej rodzaju paliwa, widnieje również informacja o średnicy granulek paliwa. Metal Fach Technika Grzewcza specjalizuje się głownie w produkcji kotłów na pellet oraz ekogroszek.

Przyłącze elektryczne

Kotły firmy Metal Fach Technika Grzewcza przeznaczone są do przyłączenia napięcia 230V/50Hz (jest to prąd powszechnie dostępny w instalacji elektrycznej). Gniazdo, do którego przyłączymy nasz kocioł powinno być 230V/10A oraz posiadać uziemienie. Producent zaleca, aby podczas projektowania kotłowni, zasilanie kotła oraz oświetlenie kotłowni posiadały dwa niezależne od siebie obwody elektryczne.

Pobór mocy elektrycznej [W]

Jest to standardowa moc elektryczna, jaką potrzebuje urządzenie do poprawnej i ciągłej pracy wyrażony watach [W]. We wszystkich kotłach firmy Metal Fach wystarczy prąd elektryczny powszechnie dostępny w instalacji elektrycznej.

Pobór mocy elektrycznej (chwilowy przy rozpalaniu) [W]

Moc elektryczna potrzeba podczas rozpalania jest stosunkowo kilka a nawet kilkunastokrotnie większa niż podczas zwykłego użytkowania. Wpływ na to ma rodzaj zainstalowanego palnika w kotle. Pobór energii elektrycznej jest uwarunkowany pracą automatycznej zapalarki, która odpowiada za rozpalenie paleniska. Średni czas rozpalania trwa od 10~15 min. Po udanym rozpaleniu kocioł przechodzi w tryb pracy nominalnej.

Wymagany ciąg kominowy [Pa]

Ciąg kominowy jest spowodowany różnicą gęstości między zimnym powietrzem (pochodzącym z zewnątrz budynku), a gorących gazami (pochodzącymi z paleniska kotła) wewnątrz komina. W tej sytuacji wytwarza się podciśnienie, a następstwem jest odprowadzenie dymu na zewnątrz budynku. Im większa różnica miedzy temperaturami na zewnątrz budynku oraz wewnątrz przewodu kominowego, tym ciąg spalin jest większy.
Do „stałych” czynników, wpływających na ciąg zalicza się wysokość przewodu kominowego oraz jego wielkość jego przekrój poprzecznego. Wpływ również ma konstrukcja i rodzaj dachu, występowanie drzew w otoczeniu budynku oraz ukształtowanie terenu.
Do „zmiennych” czynników natomiast należy wymienić zmienność pór roku (latem ciąg kominowy jest słabszy a zimą jest silniejszy) oraz występowanie wiatrów, które mogą poprawić lub osłabić ciąg spalin w kominie.
Kotły automatyczne na pellet i ekogroszek wytwarzają odpowiednio wysoką temperaturę spalin, aby zapewnić ciąg i odprowadzanie spalin na zewnątrz budynku w sposób grawitacyjny. Producent podaje w specyfikacji minimalny ciąg na wylocie spalin niezbędny dla prawidłowej pracy kotła.

Obliczeniowy opór przepływowy ΔT = 10K/20K [mbar]

Przepływ ciepłej wody użytkowej występuje pod wpływem różnicy ciśnień wytworzonej w instalacji centralnego ogrzewania. Służą do tego urządzenia mechaniczne takie jak pompy i mieszacze lub „ciąg grawitacyjny” (naczynia połączone – słup cieczy).
Zmniejszenie ciśnienia w rurociągach spowodowane jest oporami tarcia płynu podczas przepływu i oporami powstającymi przy zmianie kierunku przepływu lub kształtów geometrycznych rurociągu. Opory przepływu zależą od długości rurociągu, jego średnicy oraz prędkości przepływu i lepkości cieczy. Producent ustala dopuszczalne opory przepływów, przy których gwarantuje poprawne działanie urządzenia.

Waga kotła [kg]

Waga kotła jest wyrażana w kilogramach. W przypadku, kiedy sami zdecydowaliśmy się odebrać kocioł z punktu sprzedaży, informacja dotycząca wagi kotła, pozwoli nam lepiej zaplanować załadunek i transport pieca do docelowego budynku.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: