fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Koszty kwalifikowane w programie „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym programem, który swoim zasięgiem obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z pracami związanymi z termomodernizacją. Przed składaniem wniosku o dofinansowanie warto wiedzieć jaki zakres czynności jest objęty dofinansowaniem i prawidłowo zaplanować termomodernizację swojego budynku. Z tego względu prezentujemy listę czynności jakie można wykazać podczas składania wniosku o dofinansowanie.

Zakres czasowy

Oprócz wymiany źródła ciepła dofinansowaniu będzie podlegać cały szereg pracy związanych z termomodernizacją. Istotne jest aby kwalifikowane koszty były ponoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. Oznacza to, że można starać się o zwrot poniesionych wydatków na termomodernizację jeszcze przed złożeniem wniosku. Ważne jest, aby przedsięwzięcie nie zostało zakończone w momencie wnioskowania.

Koszty kwalifikowane

 • Wymiana starego źródła ciepła (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) i montaż nowego urządzenia grzewczego, spełniającego wymogi 5 klasy i EcoDesign (np. kotły na paliwo stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody) wraz z przyłączami.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego (np. ściany, dach, podłoga na gruncie).
 • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (np. ściany wewnętrzne, stropy pod i nad nieogrzewanymi pomieszczeniami).
 • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej (np. okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, powierzchnia przezroczysta nieotwieralna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe.
 • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
 • Koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji przedsięwzięcia (np. audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej).Wyjątek:
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 40 kW) – dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki!

 

Zestawienie najważniejszych kosztów kwalifikowalnych wraz z maksymalną intensywnością dofinansowania

 

Nazwa kosztu Koszty kwalifikowalne Maksymalna intensywność dofinansowania
Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania
Procent poniesionych kosztów (%) Maksymalna kwota dotacji (zł) Procent poniesionych kosztów (%) Maksymalna kwota dotacji (zł)

 

 Dokumentacja

 

Audyt energetyczny Koszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego 100% 1000 100% 1000
Dokumentacja projektowa Koszt wykonania dokumentacji projektowej. 30% 600 60% 1200
Ekspertyzy Koszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej 30% 150 60% 300

 

 Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem Zakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza. 50 % 10 000 75% 15 000
Pompa ciepła powietrze/woda Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. 30% 9 000 60% 18 000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. 45% 13 500 60% 18 000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrze Zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem. 30% 3 000 60% 6 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej Zakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem. 45 % 20 250 60% 27 000
Kocioł gazowy kondensacyjny Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, 30% 4 500 60% 9 000
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa) Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej. 45% 6 750 75% 11 250
Kocioł olejowy kondensacyjny Zakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem, 30% 4 500 60% 9 000
Kocioł na węgiel Zakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem, 30% 3 000 60% 6 000
Kocioł zgazowujący drewno Zakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem, 30% 6 000 60% 12 000
Kocioł na pellet drzewny Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem. 30% 6 000 60% 12 000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie Zakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 45% 9 000 60% 12 000
Ogrzewanie elektryczne Zakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła), 30% 3 000 60% 6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz

instalacja ciepłej wody użytkowej

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych) 30% 4 500 60% 9 000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła Zakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000
Mikroinstalacja fotowoltaiczna Zakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem) 50% 5 000 50% 5 000

 

 Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 

Ocieplenie przegród budowlanych Zakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych, 30% 45 zł za m2 60% 90 zł za m2
Stolarka okienna Zakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe, 30% 210 zł za m2 60% 420 zł za m2
Stolarka drzwiowa Zakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe. 30% 600 zł za m2 60% 1 200 zł za m2

 

Źródło: nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze

 

Uwaga: Tabela zawiera najważniejsze koszty kwalifikowalne wraz z ich maksymalną intensywnością dofinansowania. Pełny zakres kwalifikowalnych kosztów wraz z wymaganiami technicznymi jest dostępny w treści załączników do programu Priorytetowego Czyste Powietrze na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne formy ogrzewania. Jednak zakup takiego urządzenia nie należy do najtańszy wydatków. W poniższym artykule prezentujemy praktyczne wymagania, zasady składania wniosków oraz podpowiadamy jak to zrobić prawidłowo.

ARTYKUŁ: Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

i

Najważniejszy warunek

Głównym założeniem programu „Czyste Powietrze” jest eliminacja starych, nieefektywnych form ogrzewnictwa na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze z jednoczesną termomodernizacją budynków. Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu takiego urządzenia, nowo zakupiony piec ten powinien mieć stosowne certyfikaty. Najważniejszymi certyfikatami są „5 klasa” oraz „Ecodesign”. Jest to fundamentalny i najważniejszy warunek do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Sob. 8:00-16:00
 • Niedz. 10:00-14:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-100-10-62
 • REGON: 050073833

Social Media:

Jak dojechać: