fbpx

Koszty kwalifikowalne

Program Czyste Powietrze – krok po kroku.

Koszty kwalifikowalne

Program Czyste Powietrze – krok po kroku.

Koszty kwalifikowalne

Program Czyste Powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym programem, który swoim zasięgiem obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z pracami związanymi z termomodernizacją. Przed składaniem wniosku o dofinansowanie warto wiedzieć jaki zakres czynności jest objęty dofinansowaniem i prawidłowo zaplanować termomodernizację swojego budynku. Z tego względu prezentujemy listę czynności jakie można wykazać podczas składania wniosku o dofinansowanie.

Zakres czasowy

Oprócz wymiany źródła ciepła dofinansowaniu będzie podlegać cały szereg pracy związanych z termomodernizacją. Istotne jest aby kwalifikowane koszty były ponoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. Oznacza to, że można starać się o zwrot poniesionych wydatków na termomodernizację jeszcze przed złożeniem wniosku. Ważne jest, aby przedsięwzięcie nie zostało zakończone w momencie wnioskowania.

Koszty kwalifikowalne

  • Wymiana starego źródła ciepła (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) i montaż nowego urządzenia grzewczego, spełniającego wymogi 5 klasy i EcoDesign (np. kotły na paliwo stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody) wraz z przyłączami.
  • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego (np. ściany, dach, podłoga na gruncie).
  • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (np. ściany wewnętrzne, stropy pod i nad nieogrzewanymi pomieszczeniami).
  • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej (np. okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, powierzchnia przezroczysta nieotwieralna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe.
  • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
  • Koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji przedsięwzięcia (np. audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej).

    Wyjątek:

  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 40 kW) – dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki!

Jak złożyć wniosek?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne formy ogrzewania. Jednak zakup takiego urządzenia nie należy do najtańszy wydatków. W poniższym artykule prezentujemy praktyczne wymagania, zasady składania wniosków oraz podpowiadamy jak to zrobić prawidłowo.

ARTYKUŁ: Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Najważniejszy warunek

Głównym założeniem programu „Czyste Powietrze” jest eliminacja starych, nieefektywnych form ogrzewnictwa na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze z jednoczesną termomodernizacją budynków. Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu takiego urządzenia, nowo zakupiony piec ten powinien mieć stosowne certyfikaty. Najważniejszymi certyfikatami są „5 klasa” oraz „Ecodesign”. Jest to fundamentalny i najważniejszy warunek do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Oferta kotłów kwalifikujących się do dofinansowania

METAL-FACH Technika Grzewcza oferuje różnorodny asortyment kotłów, które podlegają dofinansowaniu. Niemal wszystkie dostępne kotły w ofercie posiadają certyfikaty „5 klasy” i „Ecodesign” czyniąc to, że kotły kwalifikują się do programu „Czyste Powietrze”. Decydując się na piec firmy METAL-FACH Technika Grzewcza otrzymujemy możliwość stosowania udogodnień, takich jak dotykowy sterownik, termostat pokojowy lub moduł internetowy. To stwarza warunki do wieloletniej i bezwarunkowej pracy kotła (poprzez elektroniczne sterownie pracą kotła) ale również wygodnej obsługi urządzenia.

Kontakt z przedstawicielem

Region północno-zachodni

Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

Rafał Szelest

kom.: +48 695 05 60 45
E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl

Region południowy

Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie

Sławomir Dymowski

kom.: +48 721 20 10 10
E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl

Region północno-wschodni

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie

Paweł Wyszołmirski

kom.: +48 609 34 10 10
E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

 

 

Kontakt

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833