fbpx

BLOG

Koszty kwalifikowane w programie “Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym programem, który swoim zasięgiem obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z pracami związanymi z termomodernizacją. Przed składaniem wniosku o dofinansowanie warto wiedzieć jaki zakres czynności jest objęty dofinansowaniem i prawidłowo zaplanować termomodernizację swojego budynku. Z tego względu prezentujemy listę czynności jakie można wykazać podczas składania wniosku o dofinansowanie.

Zakres czasowy

Oprócz wymiany źródła ciepła dofinansowaniu będzie podlegać cały szereg pracy związanych z termomodernizacją. Istotne jest aby kwalifikowane koszty były ponoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. Oznacza to, że można starać się o zwrot poniesionych wydatków na termomodernizację jeszcze przed złożeniem wniosku. Ważne jest, aby przedsięwzięcie nie zostało zakończone w momencie wnioskowania.

Kocioł EcoDesign SMART PELLET WF

Koszty kwalifikowane

  • Wymiana starego źródła ciepła (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) i montaż nowego urządzenia grzewczego, spełniającego wymogi 5 klasy i EcoDesign (np. kotły na paliwo stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody) wraz z przyłączami.
  • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego (np. ściany, dach, podłoga na gruncie).
  • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (np. ściany wewnętrzne, stropy pod i nad nieogrzewanymi pomieszczeniami).
  • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej (np. okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, powierzchnia przezroczysta nieotwieralna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe.
  • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,
  • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
  • Koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji przedsięwzięcia (np. audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej).Wyjątek:
  • Zakup i montaż kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 40 kW) – dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki!

 

Zestawienie najważniejszych kosztów kwalifikowalnych wraz z maksymalną intensywnością dofinansowania

 

Nazwa kosztuKoszty kwalifikowalneMaksymalna intensywność dofinansowania
Podstawowy poziom dofinansowaniaPodwyższony poziom dofinansowania
Procent poniesionych kosztów (%)Maksymalna kwota dotacji (zł)Procent poniesionych kosztów (%)Maksymalna kwota dotacji (zł)

 

 Dokumentacja

 

Audyt energetycznyKoszt wykonania audytu energetycznego budynku/lokalu mieszkalnego100%1000100%1000
Dokumentacja projektowaKoszt wykonania dokumentacji projektowej.30%60060%1200
EkspertyzyKoszt wykonania ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej30%15060%300

 

 Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja

 

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączemZakup/montaż węzła cieplnego z programatorem temperatury, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem, wraz z wykonaniem przyłącza.50 %10 00075%15 000
Pompa ciepła powietrze/wodaZakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.30%9 00060%18 000
Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznejZakup/montaż pompy ciepła (powietrze/woda) z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.45%13 50060%18 000
Pompa ciepła typu powietrze/powietrzeZakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze z osprzętem.30%3 00060%6 000
Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznejZakup/montaż pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.45 %20 25060%27 000
Kocioł gazowy kondensacyjnyZakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem,30%4 50060%9 000
Kotłownia gazowa (przyłącze gazowe, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa, dokumentacja projektowa)Wykonanie przyłącza gazowego i instalacji od przyłącza do kotła, w tym koszt opłaty przyłączeniowej. Zakup/montaż kotła gazowego kondensacyjnego z osprzętem, Wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej.45%6 75075%11 250
Kocioł olejowy kondensacyjnyZakup/montaż kotła olejowego kondensacyjnego z osprzętem,30%4 50060%9 000
Kocioł na węgielZakup/montaż kotła na węgiel z automatycznym podawaniem paliwa (węgiel kamienny w formie groszku) z osprzętem,30%3 00060%6 000
Kocioł zgazowujący drewnoZakup/montaż kotła zgazowującego drewno z osprzętem,30%6 00060%12 000
Kocioł na pellet drzewnyZakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa z osprzętem.30%6 00060%12 000
Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzieZakup/montaż kotła na pellet drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m345%9 00060%12 000
Ogrzewanie elektryczneZakup/montaż urządzenia grzewczego elektrycznego (innego niż pompa ciepła),30%3 00060%6 000

Instalacja centralnego ogrzewania oraz

instalacja ciepłej wody użytkowej

Zakup/montaż materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji centralnego ogrzewania (w tym kolektorów słonecznych)30%4 50060%9 000
Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepłaZakup/montaż materiałów instalacyjnych składających się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła30%5 00060%10 000
Mikroinstalacja fotowoltaicznaZakup/montaż oraz odbiór i uruchomienie mikroinstalacji fotowoltaicznej (panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem)50%5 00050%5 000

 

 Ocieplenie przegród budowlanych, stolarka okienna i drzwiowa

 

Ocieplenie przegród budowlanychZakup/montaż materiałów budowlanych wykorzystywanych do ocieplenia przegród budowlanych zewnętrznych i wewnętrznych,30%45 zł za m260%90 zł za m2
Stolarka okiennaZakup/montaż stolarki okiennej w tym okna/drzwi balkonowe,30%210 zł za m260%420 zł za m2
Stolarka drzwiowaZakup/montaż stolarki drzwiowej w tym drzwi zewnętrzne, drzwi/bramy garażowe.30%600 zł za m260%1 200 zł za m2

 

Źródło: nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze

 

Uwaga: Tabela zawiera najważniejsze koszty kwalifikowalne wraz z ich maksymalną intensywnością dofinansowania. Pełny zakres kwalifikowalnych kosztów wraz z wymaganiami technicznymi jest dostępny w treści załączników do programu Priorytetowego Czyste Powietrze na stronach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak złożyć wniosek?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne formy ogrzewania. Jednak zakup takiego urządzenia nie należy do najtańszy wydatków. W poniższym artykule prezentujemy praktyczne wymagania, zasady składania wniosków oraz podpowiadamy jak to zrobić prawidłowo.

ARTYKUŁ: Program Czyste Powietrze – jak złożyć wniosek?

Najważniejszy warunek

Głównym założeniem programu „Czyste Powietrze” jest eliminacja starych, nieefektywnych form ogrzewnictwa na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze z jednoczesną termomodernizacją budynków. Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu takiego urządzenia, nowo zakupiony piec ten powinien mieć stosowne certyfikaty. Najważniejszymi certyfikatami są „5 klasa” oraz „Ecodesign”. Jest to fundamentalny i najważniejszy warunek do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.