fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze – koszty kwalifikowalne

Informacje na stronie zaktualizowano 17.01.2023

Koszty kwalifikowane w programie „Czyste Powietrze”

Program „Czyste Powietrze” jest kompleksowym programem, który swoim zasięgiem obejmuje wymianę źródła ciepła wraz z pracami związanymi z termomodernizacją. Przed składaniem wniosku o dofinansowanie warto wiedzieć jaki zakres czynności jest objęty dofinansowaniem i prawidłowo zaplanować termomodernizację swojego budynku. Z tego względu prezentujemy listę czynności jakie można wykazać podczas składania wniosku o dofinansowanie.

Zakres czasowy

Oprócz wymiany źródła ciepła dofinansowaniu będzie podlegać cały szereg pracy związanych z termomodernizacją. Istotne jest aby kwalifikowane koszty były ponoszone w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. Oznacza to, że można starać się o zwrot poniesionych wydatków na termomodernizację jeszcze przed złożeniem wniosku. Ważne jest, aby przedsięwzięcie nie zostało zakończone w momencie wnioskowania.

Koszty kwalifikowane

 • Wymiana starego źródła ciepła (np. kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec kaflowy, kominek, piec wolnostojący typu koza, trzon kuchenny) i montaż nowego urządzenia grzewczego, spełniającego wymogi 5 klasy i EcoDesign (np. kotły na paliwo stałe, węzły cieplne, systemy ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, kotły gazowe kondensacyjne, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody) wraz z przyłączami.
 • Docieplenie przegród zewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego (np. ściany, dach, podłoga na gruncie).
 • Docieplenie przegród wewnętrznych budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych (np. ściany wewnętrzne, stropy pod i nad nieogrzewanymi pomieszczeniami).
 • Wymiana i montaż stolarki zewnętrznej (np. okna, okna połaciowe, drzwi balkonowe, powierzchnia przezroczysta nieotwieralna, drzwi zewnętrzne, bramy garażowe.
 • Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, w tym montaż zaworów z głowicami termostatycznymi,
 • Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła,
 • Koszt przygotowania niezbędnej dokumentacji przedsięwzięcia (np. audytu energetycznego budynku, dokumentacji projektowej, ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej).Wyjątek:
 • Zakup i montaż kolektorów słonecznych i/lub mikroinstalacji fotowoltaicznych (o mocy do 40 kW) – dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki!

Zakres czasowy

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 100% 31 500
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 100% 35 200
Kocioł zgazowujący drewno 100% 16 700
Kocioł zgazowujący drewno (o podwyższonym standardzie) 100% 20 400
Kocioł na pellet drzewny 100% 13 900
Kocioł na pellet drzewny (o podwyższonym standardzie) 100% 20 400
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 100% 15 000
Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 70% 22 000
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 80% 28 100
Kocioł zgazowujący drewno 70% 11 700
Kocioł zgazowujący drewno (o podwyższonym standardzie) 70% 14 300
Kocioł na pellet drzewny 70% 9 700
Kocioł na pellet drzewny (o podwyższonym standardzie) 70% 14 300
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 70% 9 000

 

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania (procent faktycznie poniesionych kosztów) Maksymalna kwota dotacji (zł)
Pompa ciepła powietrze/woda 40% 12 600
Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) 55% 19 400
Kocioł zgazowujący drewno 40% 6 600
Kocioł zgazowujący drewno (o podwyższonym standardzie) 45% 9 000
Kocioł na pellet drzewny 40% 5 600
Kocioł na pellet drzewny (o podwyższonym standardzie) 45% 9 100
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40% 6 000

 

Jak złożyć wniosek?

Obecnie coraz więcej osób decyduje się na wymianę starych urządzeń grzewczych na nowoczesne i ekologiczne formy ogrzewania. Jednak zakup takiego urządzenia nie należy do najtańszy wydatków. W poniższym artykule prezentujemy praktyczne wymagania, zasady składania wniosków oraz podpowiadamy jak to zrobić prawidłowo.

ARTYKUŁ: CZYSTE POWIETRZE W 2023 – 3 ŚCIEŻKI JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Najważniejszy warunek

Głównym założeniem programu „Czyste Powietrze” jest eliminacja starych, nieefektywnych form ogrzewnictwa na nowoczesne i ekologiczne urządzenia grzewcze z jednoczesną termomodernizacją budynków. Aby otrzymać zwrot kosztów zakupu takiego urządzenia, nowo zakupiony piec ten powinien mieć stosowne certyfikaty. Najważniejszymi certyfikatami są „5 klasa” oraz „Ecodesign”. Jest to fundamentalny i najważniejszy warunek do pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: