fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze – Zmiany w Programie

Materiał archiwalny! Aby poznać najnowsze zmiany w programie Czyste Powietrze, zapraszamy do artykułu: LINK

Zmiany w programie „Czyste Powietrze” od przełomu marca i kwietnia 2020 roku

W trosce o zdrowie, klimat i środowisko Program Czyste Powietrze wspiera wymianę starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, Program Czyste powietrze umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W materiale przedstawiamy zmiany programowe, jakie będą obowiązywać od kwietnia 2020 roku.

Uproszczenie zasad przyznawania dotacji

Program Czyste powietrze w swoich założeniach zakłada, że Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrezygnują z potwierdzania i weryfikacji dochodów wnioskodawcy (najczęściej dotyczyło to czasochłonnych kontroli i kierowania pism do Urzędu Skarbowego). Przez to uproszczenie, czas rozpatrywania wniosków ma być zdecydowanie krótszy, i będzie się opierała wyłącznie na oświadczeniach wnioskodawcy. Dodatkowo zmieniła się klasyfikacja grup beneficjentów. Obecnie można wyróżnić trzy grupy odbiorców:

Pierwsza grupa: Wnioskodawcy z podstawowym poziomem dofinansowania, którzy są uprawnieni do otrzymania do 20 tysięcy zł dotacji. Osoby te deklarują swoje dochody w postaci oświadczenia, a roczny dochód wnioskodawcy nie może przekracza 100 tysięcy złotych.

Druga grupa: Beneficjenci z podwyższonym poziomem dofinansowania, którzy mogą liczyć do 32 tys. zł dotacji, co będzie jednocześnie stanowiło do 60 proc. wartości inwestycji. Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie może przekraczać kwoty 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym). Dochód będzie potwierdzany zaświadczeniem ośrodka pomocy społecznej.

Trzecia grupa: dotyczy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do otrzymania świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Ta grupa beneficjentów może liczyć na wsparcie w wysokości do 100% dofinansowania niezbędnego dla wymiany starego i nieefektywnego pieca lub termomodernizacji domu jednorodzinnego w maksymalnej kwocie do 53 tys. zł.

Włączenie w program JST

R
Na Jednostki Samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek wydawania stosownych zaświadczeń potwierdzających prawo do podwyższonego dofinansowania oraz udzielania pożyczek ze środków WFOŚiGW. Dodatkowo Gminy zostały włączone do programu StopSmog, który oferuje dofinansowanie do 70% na wymianę starego nieefektywnego ogrzewania oraz termomodernizację domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie.

Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków

R
Według założeń programu Czyste Powietrze, czas rozpatrywania wniosków skróci się z 90 do 30 dni.

Uproszczenie wniosku o dotację

R
Program Czyste Powietrze przewiduje usprawnienie przebiegu oraz skrócenie czasu rozpatrywania złożonych wniosków. Przyczyni się do tego fakt, że zrezygnowano z przyjmowania i późniejszej weryfikacji zaświadczeń i dokumentacji o wysokości dochód. Zamiast tego, rozpatrywanie wniosków będzie opierało się o oświadczenia wnioskodawcy.

Wprowadzenie możliwości składania wniosków online w serwisie gov.pl

R
Aktualnie wnioski można składać elektronicznie na stronach portali beneficjentów poszczególnych serwisów WFOŚiGW lub bezpośrednio w urzędzie wojewódzkim właściwym dla własnego miejsca zamieszkania. Powstanie kolejna możliwość składania wniosków online na serwisie gov.pl

Włączenie w program sektora bankowego

R
Banki zostaną włączone w program Czyste Powietrze, jako źródło finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty). Dzięki temu pojawiła się nowa forma wsparcia – dotacja z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu.

Integracja z programem Mój Prąd

R

Program Czyste Powietrze został zintegrowany z programem „Mój Prąd”. Przez ten fakt, jest możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków.

Link: Program Mój Prąd – Dofinansowanie

Powiązanie wysokości dotacji z efektem ekologicznym

R
Program Czyste Powietrze przewiduje zależność, im wyższy efekt ekologiczny termomodernizacji zostanie osiągnięty, tym wyższa będzie dotacja. To założenie będzie w dużej mierze honorować rozwiązania wspierające nisko emisyjność i wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła

R

Zostały przewidziane dotacje w wysokości do 10 tys. zł dla tych osób, którzy wymienili już źródło ciepła. Natomiast w przypadku osób uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 15 tys. zł na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej.

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych

R
Została wprowadzona możliwość dofinansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet już zakończonych. Będzie możliwe rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Doradztwo i wsparcie formalne

i
Firma METAL-FACH Technika Grzewcza posiada swoich dystrybutorów na terenie całej Polski. Można ich odwiedzić i skonsultować się w zakresie doboru odpowiedniego kotła do budynku. Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Nasi specjaliści na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości oraz zapewnią wsparcie techniczne. Możesz również sam zapoznać się z nasza pełną ofertą kotłów EcoDesign i kotłów 5 klasa kwalifikujących się do programu „Czyste Powietrze”.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: