fbpx

„Mój prąd” – panele fotowoltaiczne

Program Energia Plus

Program Energia Plus – dla kogo jest przeznaczony?

Rosnące zanieczyszczenie środowiska skłania do poszukiwania rozwiązań, które przyczynią się m.in. do ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery. Jednym z największych producentów smogu jest branża energetyczna. Energia jest jednak potrzebna do funkcjonowania gospodarstw i zakładów przemysłowych. Dlatego popularnością cieszą się programy obejmujące dofinansowanie ekologicznej energii. Jednym z nich jest Energia Plus.

Czym jest program Energia Plus?

Spośród organizacji rządowych i społecznych wiele włącza się do promowania ekologicznych zachowań, zarówno wśród osób prywatnych, jak i przedsiębiorców. W tym drugim przypadku jednak efekty mogą być znacznie lepsze ze względu na skalę zjawiska i możliwości jego ograniczania. Do ekologicznej walki o środowisko włączył się Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – instytucja finansowa, która od 2010 roku działa jako państwowa osoba prawna. Jedną z inicjatyw tego funduszu jest program Energia Plus, który obecnie wchodzi już w drugą edycję. Jego podstawowym założeniem jest promowanie działań mających na celu:

 • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery lub jej całkowite uniknięcie,
 • ograniczenie zużycia pierwotnych surowców takich jak węgiel kopalny, gaz ziemny, drewno, woda czy ropa naftowa,
 • poprawę efektywności energetycznej,
 • popularyzację oraz wzrost wykorzystania nowych źródeł energii elektrycznej, oraz cieplnej, w tym źródeł odnawialnych OZE i energii geotermalnej,
 • rozbudowę oraz modernizację starych sieci ciepłowniczych.

Do kogo jest skierowany program Energia Plus?

Energia Plus jest programem skierowanym do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. Jest on programem dwukierunkowym. Z jednej strony środki finansowe są przyznawane na pokrycie kosztów inwestycji, które mają ograniczyć lub wyeliminować emisję zanieczyszczeń do atmosfery. Z drugiej – wspierają przedsiębiorców, którzy chcą zainwestować w poprawę efektywności produkcji, dystrybucji oraz wykorzystania energii cieplnej lub elektrycznej.

Obecnie w tracie realizacji jest już druga edycja programu Energia Plus. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 1.10 2020 roku i w założeniu będzie ono trwać do 17.12.2021 roku. Nabór może jednak zakończyć się wcześniej, jeśli zostanie wyczerpana pula środków. Istotne jest, że z pomocy finansowej w tej edycji mogą też korzystać przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o przyznanie środków w pierwszej edycji pod warunkiem, że nie rozpoczęli realizacji inwestycji lub też złożone przez nich wnioski nie przeszły przez proces weryfikacji.

Jakie formy wsparcia finansowego obejmuje program Energia Plus?

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców w ramach drugiej edycji może być przyznana w formie pożyczki lub dotacji. Pula środków wynosi:

 • 1 264 286 978,50 złotych – z przeznaczeniem na pożyczki,
 • 49 772 500,00 złotych – z przeznaczeniem na dotacje.

Wnioski o przyznanie środków na realizację projektu należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej, przez Generator Wniosków o Dofinansowanie, dostępny na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wymagane jest też potwierdzenie dokumentów podpisem elektronicznym. Zgodnie z założeniami programu beneficjent może otrzymać dotację w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych dla technologii służącej autoprodukcji energii lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 0,5 mln zł do 300 mln zł.

 

Jak skorzystać z programu Energia Plus?

Dzięki firmie Metal-Fach energia słoneczna może już niebawem zasilić Państwa przedsiębiorstwo. Instalacja fotowoltaiczna, która spowoduje spadek zapotrzebowania na energię elektryczną pobieraną z sieci elektroenergetycznej przynajmniej o 5%, może być sfinansowana w ramach programu Energia Plus. Z nami uzyskasz wsparcie na etapie składania wniosku oraz zainwestujesz pozyskane środki we własny system fotowoltaiczny, który obniży faktury za energię oraz podniesie prestiż przedsiębiorstwa.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Technika Grzewcza
Sp. z o.o.

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-182-60-12
 • REGON: 523566030

Jak dojechać: