fbpx

BLOG

Wietrzenie krótkie i intensywne, zamiast długiego i ekstensywnego.

Z punktu widzenia ekonomicznego, bardziej rozsądne jest dokonywanie wietrzenia mieszkania krótszego i intensywniejszego, zamiast długiego i ekstensywnego. Podczas krótkiego „odświeżania” ustawiamy najniższą temperaturę na termostacie pokojowym (lub sterowniku kotła) tak, aby regulator kotła, nie próbował osiągnąć z powrotem ustalonej temperatury w pomieszczeniu. Następnie, wietrzenie wyziębia mieszkanie na krótki czas. Podczas krótkiego i intensywnego wietrzenia, do mieszkania wpływa zimne powietrze (cięższe), które utrzyma się bliżej podłogi. Ciepłe powietrze unosi się w tym czasie ku górze, pewna część ulatnia się przez okno na zewnątrz budynku, ale pozostała cześć ciepłego powietrza unosi się w przestrzeni miedzy sufitem a górnymi częściami futryn okien i nie zostaje odprowadzona na zewnątrz (głównie przez to, że okna w mieszkaniach nie są ustanowione do wysokości sufitu). W efekcie powietrze nie jest do końca wyziębione, a do mieszkania została wprowadzona porcja świeżego powietrza. Na koniec musimy ponownie nastawić odpowiednią temperaturę na sterowniku kotła.
W przypadku wietrzenia długiego i ekstensywnego, przez który należy rozumieć np. uchylone okno przez kilka godzin, to wymiana ciepła następuje na bieżąco, i sterownik kotła długotrwale stara się osiągać zadaną temperaturę. Generuje to większe zapotrzebowanie na ciepło, a więc też zwiększając ogólne koszty eksploatacyjne.

Kocioł EcoDesign SMART PELLET WF