fbpx

Program Czyste Powietrze

Czyste Powietrze w 2023 –dofinansowanie na kotły c.o.

Od 03.01.2023 r. obowiązują zmiany w Programie Czyste. W jaki sposób zmieni się to dla osób zakupujących kotły na paliwa stałe? Jakie zmiany wprowadzi Program Czyste Powietrze? Program Czyste Powietrze obejmuje szereg zmian, które będą miały wpływ na rynek kotłów grzewczych. Wśród tych zmian są wyższy poziom finansowania, wyższe limity dochodowe oraz zmiany w klasyfikacji kosztów kwalifikowalnych. Czy to oznacza, że wymiana starego kotła na nowy będzie jeszcze bardziej opłacalna niż dotychczas dla konsumentów?

Jakie koszty można wykazać przy wymianie źródła ciepła na nowy kocioł c.o.?

Wymiana starego, nie ekologicznego źródła ciepła na nowy kocioł c.o. wiąże się z koniecznością poniesienia pewnych kosztów. Poniżej przedstawiono poszczególne grupy kosztów kwalifikowalnych, które można wykazać podczas ubiegania się o dofinansowanie:

 • Zakup oraz montaż kotła zgazowującego drewno lub kotła podajnikowego na pellet.
 • Zakup oraz montaż osprzętu, armatury zabezpieczającej i regulującej niezbędnej do wykonania instalacji centralnego ogrzewania.
 • Zakup oraz montaż układu doprowadzającego powietrze i odprowadzającego spalin w tym budową nowego komina.
 • Zakup oraz montaż zbiornika akumulacyjnego/buforowego.
 • Zakup oraz montaż zbiornika c.w.u. z niezbędnym osprzętem.
Koszty w instalacji z kotlem

Kotły podstawowe oraz kotły o podwyższonym standardzie

kolty do dofinansowania

Od 3 stycznia 2023 roku, program Czyste Powietrze wprowadza nowe normy dotyczące kotłów. W związku z tym, zostały wyróżnione dwa rodzaje kotłów: podstawowe i o podwyższonym standardzie.

Kotły podstawowe to kotły zgazowujące drewno oraz kotły podajnikowe na pellet. Aby kwalifikować się do tej grupy, kocioł musi posiadać certyfikat 5 klasy oraz ekoprojektu.

Kotły o podwyższonym standardzie muszą spełniać wymogi grupy podstawowej, ale dodatkowo producent musi udowodnić, że kocioł ma obniżoną emisyjność cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3 (w odniesieniu do suchych spalin w temp. 0°C, 1013 mbar przy O2=10%).

Wymagania techniczne dla kotłów c.o. w programie Czyste Powietrze

Dodatkowo w programie Czyste Powietrze są zdefiniowane wymagania techniczne, jakie kotły muszą spełniać, aby móc brać udział w programie. Są to:

 • Kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny muszą posiadać certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign).
 • Kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny o podwyższonym standardzie muszą charakteryzować się obniżoną emisyjnością cząstek stałych o wartości ≤ 20 mg/m3.
 • Kotły zgazowujące drewno oraz kotły na pellet drzewny muszą posiadać klasę efektywności energetycznej minimum A+ na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
 • Kotły na pellet drzewny mogą być przeznaczone wyłącznie do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego. Dodatkowo kocioł musi być wyposażony w automatyczny system podawania paliwa.
 • Kotły zgazowujące drewno te mogą być przeznaczone wyłącznie do zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego albo do spalania biomasy w formie pelletu drzewnego oraz zgazowania biomasy w formie drewna kawałkowego.
 • Do dofinansowania nie są kwalifikowane urządzenia wielopaliwowe.
 • Kocioł nie może posiadać rusztu awaryjnego lub przedpaleniska/brak możliwości montażu rusztu awaryjnego lub przedpaleniska.
 • Kocioł zgazowujący drewno musi być eksploatowany ze zbiornikiem akumulacyjnym / buforowym / zbiornikiem cwu, którego minimalna bezpieczna pojemność jest określona zgodnie ze wzorem „Pojemność zasobnika” znajdującego się w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.
 • Dodatkowo źródła ciepła muszą docelowo spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych co do kotłów i rodzajów paliwa, o ile takie zostały ustanowione na terenie położenia budynku/lokalu mieszkalnego objętego dofinansowaniem.
 • Przewody kominowe / spalinowe muszą być dostosowane do pracy z zamontowanym kotłem, co będzie potwierdzone w protokole z odbioru kominiarskiego podpisanym przez mistrza kominiarskiego.
 • W przypadku montażu zestawu, musi on spełniać wymagania klasy energetycznej, co najmniej jedną klasę wyżej niż wspomagane źródło ciepła na podstawie etykiety energetycznej dla zestawu.

Kwoty dofinansowań dla poszczególnych grup:

Poniżej prezentujemy najważniejsze informacje dot. poszczególnych grup kotłów.

  Kocioł zgazowujący drewno*

  Okres możliwości składania wniosku: do 30 czerwca 2023 r.

  Maksymalna intensywność dofinansowania: 40 %

  Maksymalna kwota dotacji: 6 600 zł

  * Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.

   Kocioł zgazowujący drewno o podwyższonym standardzie

   Okres możliwości składania wniosku: cały okres obowiązywania programu

   Maksymalna intensywność dofinansowania: 45 %

   Maksymalna kwota dotacji: 9 000 zł

    Kocioł na pellet drzewny*

    Okres możliwości składania wniosku: do 30 czerwca 2023 r.

    Maksymalna intensywność dofinansowania: 40 %

    Maksymalna kwota dotacji: 5 600 zł

    * Koszt kwalifikowany pod warunkiem złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 30 czerwca 2023 r.

     Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie

     Okres możliwości składania wniosku: cały okres obowiązywania programu

     Maksymalna intensywność dofinansowania: 45 %

     Maksymalna kwota dotacji: 9 100 zł

      Kontakt ogólny:

      Otwarte:

      • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
      • Tel. +48 85 711 94 54
      • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

      Social Media:

      Kontakt serwis:

      Kotły c.o.:

      • Pon.-Pt. 7:00-20:00
      • Tel. +48 85 711 94 56
      • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

      Kontakt serwis:

      Pompy ciepła:

      • Pon.-Pt. 7:00-15:00
      • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
      • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

      Dane adresowe:

      METAL-FACH Technika Grzewcza
      Sp. z o.o.

      • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
      • NIP: 545-182-60-12
      • REGON: 523566030

      Jak dojechać: