fbpx

Intensywność Dofinansowań

Program Czyste Powietrze

Intensywność Dofinansowań

Program Czyste Powietrze

Intensywność Dofinansowań

Program Czyste Powietrze w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

Program Czyste Powietrze wspiera wymianę starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, Program Czyste powietrze umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W materiale przedstawiamy zasady określania wysokości dofinansowania!

Program Czyste Powietrze – dwie grupy beneficjenów

Program wyróżnia dwa sposoby określenia wysokości dofinansowania w zależności od tego do której grupy beneficjentów należy wnioskodawca. Wyróżniamy grupy:
  • Płatników podatku dochodowego od osób fizycznych
  • Osób nie płacących podatku dochodowego
Intensywność (wysokość) dofinansowania (od 15% do 90% tzw. kosztów kwalifikowanych) uzależniona jest od średniego miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, uzyskanego w roku podatkowym poprzedzającym rok, w którym składany jest wniosek. W przypadku gdy jesteśmy płatnikami podatku dochodowego, wszystkie niezbędne informacje znajdziemy w naszym rozliczeniu PIT za rok poprzedni.

LINK: Koszty kwalifikowalne

Wysokość dofinansowania dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

GrupaKWOTA MIESIĘCZNEGO DOCHODU/ OSOBA [ZŁ]

DOTACJA

procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego

POŻYCZKA
uzupełnienie do
wartości dotacji
pozostałe koszty
kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 67%do 33%do 100%
IV1001-1200do 55%do 45%do 100%
V1201-1400do 43%do 57%do 100%
VI1401-1600do 30%do 70%do 100%
VIIpowyżej 1600Roczny dochód wnioskodawcy
Do 85 528do 18%do 82%do 100%
Od 85 529 do 125 528do 15%do 85%
Powyżej 125 5280%do 100%

Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

Wysokość dofinansowania dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

GrupaKWOTA MIESIĘCZNEGO DOCHODU/ OSOBA [ZŁ]DOTACJA procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego
Ido 600do 90%
II601-800do 80%
III801-1000do 67%
IV1001-1200do 55%
V1201-1400do 43%
VI1401-1600do 30%
VIIpowyżej 1600Roczny dochód wnioskodawcy
Do 85 528do 18%
Od 85 529 do 125 528do 15%
Powyżej 125 5280%
Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

Wysokość dofinansowania dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych:

GrupaPOŻYCZKA
uzupełnienie do
wartości dotacji
pozostałe koszty
kwalifikowane
Ido 10%do 100%
IIdo 20%do 100%
IIIdo 33%do 100%
IVdo 45%do 100%
Vdo 57%do 100%
VIdo 70%do 100%
VII
do 82%do 100%
do 85%
do 100%

Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

Wysokość dofinansowania dla osób nie płacących podatku dochodowego.

Do tej grupy zaliczają się rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne oraz właściciele domów nowo budowanych, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

GRUPAKWOTA MIESIĘCZNEGO DOCHODU/ OSOBA [ZŁ]

DOTACJA

procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego

POŻYCZKA
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 70%do 30%do 100%
IV1001-1200do 60%do 40%do 100%
V1201-1400do 50%do 50%do 100%
VI1401-1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

Wysokość dofinansowania dla osób nie płacących podatku dochodowego.

Do tej grupy zaliczają się rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne oraz właściciele domów nowo budowanych, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

GRUPAKWOTA MIESIĘCZNEGO DOCHODU/ OSOBA [ZŁ]

DOTACJA

procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego

Ido 600do 90%
II601-800do 80%
III801-1000do 70%
IV1001-1200do 60%
V1201-1400do 50%
VI1401-1600do 40%
VIIpowyżej 1600do 30%

 

GRUPAPOŻYCZKA
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 10%do 100%
IIdo 20%do 100%
IIIdo 30%do 100%
IVdo 40%do 100%
Vdo 50%do 100%
VIdo 60%do 100%
VIIdo 70%do 100%

Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

Miesięczny dochód na osobę

W przypadku gdy nie rozliczamy się za pomocą PIT, miesięczny dochód na osobę gospodarstwa domowego wylicza się bardzo prosto. Należy sumować wszystkie dochody w gospodarstwie domowym a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez ilość członków rodziny. Trudność może sprawiać pytanie, co konkretnie wlicza się do tego dochodu? Poniżej prezentujemy listę dochodów, które należy uwzględnić.

W skład miesięcznego dochodu wchodzi:

  • Przychody podlegające opodatkowaniu
  • Emerytura i renty
  • Stypendia naukowe, sportowe, socjalne
  • Zasiłki chorobowe
  • Świadczenia rodzicielskie i zasiłek macierzyński
  • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
  • Alimenty na rzecz dzieci
  • Dochody uzyskane za granicą

Objaśnienie zestawienia

Przykładowo, przy dochodzie do 600 zł/osobę uzyskujemy do 90% dofinansowania w formie dotacji. Brakujące 10% uzupełniamy z własnych środków lub możemy ubiegać się o wsparcie w formie pożyczki. Jeżeli nasze koszty inwestycji będą wysokie to pożyczka może wynosić powyżej 10 % pod warunkiem, że będą to koszty wymienione w Programie jako kwalifikowane.

Doradztwo i wsparcie formalne

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza posiada swoich dystrybutorów na terenie całej Polski. Można ich odwiedzić i skonsultować się w zakresie doboru odpowiedniego kotła do budynku. Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Nasi specjaliści na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości oraz zapewnią wsparcie techniczne. Możesz również sam zapaznać się z nasza pełną ofertą kotłów EcoDesign i kotłów 5 klasa kwalifikujących sie do programu “Czyste Powietrze”.

Kontakt z przedstawicielem

Region północno-zachodni

Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

Rafał Szelest

kom.: +48 695 05 60 45
E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl

Region południowy

Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie

Sławomir Dymowski

kom.: +48 721 20 10 10
E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl

Region północno-wschodni

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie

Paweł Wyszołmirski

kom.: +48 609 34 10 10
E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

 

 

Kontakt

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833