fbpx

Program „Czyste Powietrze”

Program Czyste Powietrze – Intensywność Dofinansowania

Poziom dofinansowań

Program Czyste Powietrze wspiera wymianę starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, Program Czyste powietrze umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W materiale przedstawiamy zasady określania wysokości dofinansowania!

Program Czyste Powietrze – dwie grupy beneficjentów

Program Czyste powietrze w swoich założeniach zakłada, że Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrezygnują z potwierdzania i weryfikacji dochodów wnioskodawcy (najczęściej dotyczyło to czasochłonnych kontroli i kierowania pism do Urzędu Skarbowego). Przez to uproszczenie, czas rozpatrywania wniosków ma być zdecydowanie krótszy, i będzie się opierała wyłącznie na oświadczeniach wnioskodawcy. Dodatkowo zmieniła się klasyfikacja grup beneficjentów. Obecnie można wyróżnić trzy grupy odbiorców:

Pierwsza grupa – Podstawowy poziom dofinansowania

N
Pierwsza grupa: Wnioskodawcy z podstawowym poziomem dofinansowania, którzy są uprawnieni do otrzymania do 20 tysięcy zł dotacji. Osoby te deklarują swoje dochody w postaci oświadczenia, a roczny dochód wnioskodawcy nie może przekracza 100 tysięcy złotych. Szczegóły i informacje  dotyczące tego jak liczyć dochód roczny są opisane w treści programu Priorytetowego Czyste Powietrza, dostępnego na stronach https://czystepowietrze.gov.pl/.

Druga grupa – Podwyższony poziom dofinansowania

R
Druga grupa: Beneficjenci z podwyższonym poziomem dofinansowania, którzy mogą liczyć do 32 tys. zł dotacji, co będzie jednocześnie stanowiło do 60 proc. wartości inwestycji.  Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).  Dochód będzie potwierdzany zaświadczeniem ośrodka pomocy społecznej. Szczegóły i informacje  dotyczące tego jak liczyć dochód roczny są opisane w treści programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na stronach https://czystepowietrze.gov.pl/.

Trzecia grupa – Pomoc z programu Stop Smog

Trzecia grupa– dotyczy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do otrzymania świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Ta grupa beneficjentów może liczyć na wsparcie w wysokości do 100 % dofinansowania niezbędnego dla wymiany starego i nieefektywnego pieca lub termomodernizacji domu jednorodzinnego w maksymalnej kwocie do 53 tys. zł.

Link: Koszty kwalifikowalne

Miesięczny dochód na osobę

W przypadku gdy nie rozliczamy się za pomocą PIT, miesięczny dochód na osobę gospodarstwa domowego wylicza się bardzo prosto. Należy sumować wszystkie dochody w gospodarstwie domowym a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez ilość członków rodziny. Trudność może sprawiać pytanie, co konkretnie wlicza się do tego dochodu? Poniżej prezentujemy listę dochodów, które należy uwzględnić.

W skład miesięcznego dochodu wchodzi

 • Przychody podlegające opodatkowaniu
 • Emerytura i renty
 • Stypendia naukowe, sportowe, socjalne
 • Zasiłki chorobowe
 • Świadczenia rodzicielskie i zasiłek macierzyński
 • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
 • Alimenty na rzecz dzieci
 • Dochody uzyskane za granicą

Doradztwo i wsparcie formalne

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza posiada swoich dystrybutorów na terenie całej Polski. Można ich odwiedzić i skonsultować się w zakresie doboru odpowiedniego kotła do budynku. Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Nasi specjaliści na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości oraz zapewnią wsparcie techniczne. Możesz również sam zapoznać się z nasza pełną ofertą kotłów EcoDesign i kotłów 5 klasa kwalifikujących się do programu „Czyste Powietrze”.

Kontakt ogólny:

Otwarte:

 • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54
 • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

Social Media:

Kontakt serwis:

Kotły c.o.:

 • Pon.-Pt. 7:00-20:00
 • Sob. 8:00-16:00
 • Niedz. 10:00-14:00
 • Tel. +48 85 711 94 56
 • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

Kontakt serwis:

Pompy ciepła:

 • Pon.-Pt. 7:00-15:00
 • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
 • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

Dane adresowe:

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

 • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
 • NIP: 545-100-10-62
 • REGON: 050073833

Jak dojechać: