fbpx

Zmniejsz koszty ogrzewania – Porady

PROGRAM „CIEPŁE MIESZKANIE” – KTO MOŻE Z NIEGO SKORZYSTAĆ?

Program „Ciepłe Mieszkanie” – kto może z niego skorzystać?

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”. Dofinansowanie na wymianę tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej przysługuje właścicielom lokali w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych. Budżet programu wynosi 1,4 miliarda zł.

Jakie są cele programu?

Program „Czyste Mieszkanie” działa na podobnych zasadach, jak funkcjonujący już kilka lat program „Czyste Powietrze”. Z tą jednak różnicą, że jest on skierowany do właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, a nie mieszkańców domków jednorodzinnych.

Celem „Czystego Mieszkania” jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych. Dotacje na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, w tym tzw. „kopciuchów”, mają przyczynić się do poprawy efektywności energetycznej w co najmniej 80 tysiącach mieszkań.

  Kto może ubiegać się o dotacje i w jakiej wysokości?

  Program jest skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania, którzy korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe. Z kolei kwota dofinansowania zależy od dochodów beneficjenta oraz miejsca planowanej inwestycji.

  Podstawowy, pierwszy poziom dopłat skierowany jest do właścicieli lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, których roczne dochody nie przekraczają sumy 120 tysięcy zł.

  Kwota dofinansowania w takim przypadku wyniesie:

  • do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 15 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny,
  • do 35% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 17,5 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

  Z podwyższonego, drugiego poziomu mogą skorzystać beneficjenci, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 1673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 2342 w gospodarstwie jednoosobowym.

  Dofinansowanie w takim przypadku wyniesie:

  • do 60% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny,
  • do 65% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 26,9 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

  Najwyższy trzeci poziom dopłat dotyczy beneficjentów, których miesięczne dochody nie przekraczają kwoty:

  • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub mającego ustalone prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego oraz opiekuńczego.

  Kwota dofinansowania wyniesie w takim przypadku:

  • do 90% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37,5 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny,
  • do 95% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 39,9 tysięcy zł na jeden lokal mieszkalny, dla budynków w miejscowości ujętej na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

  Na co można przeznaczyć środki?

  Program „Ciepłe Mieszkanie” wspiera wymianę tradycyjnego ogrzewania na ekologiczne i termomodernizację budynków. W szczególność dofinansowanie można otrzymać na zakup i montaż:

  Program obejmuje też takie inwestycje jak:

  • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
  • wymiana okien i drzwi,
  • wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

  Jak otrzymać dofinansowanie?

  Każda gmina biorąca udział w programie przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych. Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie zawierane są umowy z beneficjentami końcowymi.

  Jednostki samorządu terytorialnego mogą aplikować o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Mieszkanie” do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w trybie ciągłym. Pierwszy nabór zostanie przeprowadzony do 31 grudnia 2022 r., a drugi do 31 grudnia 2023 r.

  Gminy we własnym zakresie będą określać terminy składania wniosków o dofinansowanie na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła zamieszczając stosowne ogłoszenia na swoich stronach internetowych. O szczegóły programu zapytaj więc w najbliższym urzędzie!

  Kontakt ogólny:

  Otwarte:

  • Pon.-Pt. 07: 00-15:00
  • Tel. +48 85 711 94 54
  • E-mail: sprzedaz@metalfach.com.pl

  Social Media:

  Kontakt serwis:

  Kotły c.o.:

  • Pon.-Pt. 7:00-20:00
  • Tel. +48 85 711 94 56
  • E-mail: serwis.kotly@metalfach.com.pl

  Kontakt serwis:

  Pompy ciepła:

  • Pon.-Pt. 7:00-15:00
  • Tel. +48 85 711 94 54 wew. 12
  • E-mail: serwis.pompy@metalfach.com.pl

  Dane adresowe:

  METAL-FACH Technika Grzewcza
  Sp. z o.o.

  • ul. Sikorskiego 66, 16-100 Sokółka, Polska
  • NIP: 545-182-60-12
  • REGON: 523566030

  Jak dojechać: