fbpx

Program “Czyste Powietrze”

Porady dotyczące składania wniosku o dofinansowanie.

Program “Czyste Powietrze”

Porady dotyczące składania wniosku o dofinansowanie.

Program “Czyste powietrze” – Intensywność dofinansowania.

Planujesz wymienić swój piec na nowy, a może całą instalację centralnego ogrzewania i wykonać termomodernizację domu?

Program “Czyste Powietrze” ma na celu wyeliminowanie jak największej ilość starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, program “Czyste powietrze” umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane źródła ciepła wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W artykule tym pomożemy Ci określić na jaką „intensywność” dofinansowania się kwalifikujesz oraz jak wyliczyć jego wartość!

Miesięczny dochód na osobę

Głównym parametrem kwalifikującym „wysokości” dofinansowania jest miesięczny dochód na osobę gospodarstwa domowego. Wylicza się go bardzo prosto, sumując wszystkie dochody w gospodarstwie domowym a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez ilość członków rodziny. Jedyną zagwozdkę może być pytanie, co konkretnie wlicza się do tego dochodu? Od razu odpowiadamy:

W skład miesięcznego dochodu wchodzi:

  • Przychody podlegające opodatkowaniu
  • Emerytura i renty
  • Stypendia naukowe, sportowe, socjalne
  • Zasiłki chorobowe
  • Świadczenia rodzicielskie i zasiłek macierzyński
  • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
  • Alimenty na rzecz dzieci
  • Dochody uzyskane za granicą

Program Czyste Powietrze – dwie grupy beneficjenów

Program Czyste powietrze w swoich założeniach zakłada, że Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej zrezygnują z potwierdzania i weryfikacji dochodów wnioskodawcy (najczęściej dotyczyło to czasochłonnych kontroli i kierowania pism do Urzędu Skarbowego). Przez to uproszczenie, czas rozpatrywania wniosków ma być zdecydowanie krótszy, i będzie się opierała wyłącznie na oświadczeniach wnioskodawcy. Dodatkowo zmieniła się klasyfikacja grup beneficjentów. Obecnie można wyróżnić trzy grupy odbiorców:

Pierwsza grupa – Podstawowy poziom dofinansowania

 

Pierwsza grupa: Wnioskodawcy z podstawowym poziomem dofinansowania, którzy są uprawnieni do otrzymania do 20 tysięcy zł dotacji. Osoby te deklarują swoje dochody w postaci oświadczenia, a roczny dochód wnioskodawcy nie może przekracza 100 tysięcy złotych. Szczegóły i informacje  dotyczące tego jak liczyć dochód roczny są opisane w treści programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na stronach nfosigw.gov.pl.

Druga grupa – Podwyższony poziom dofinansowania

Druga grupa: Beneficjenci z podwyższonym poziomem dofinansowania, którzy mogą liczyć do 32 tys. zł dotacji, co będzie jednocześnie stanowiło do 60 proc. wartości inwestycji.  Średni miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1400 zł (w gospodarstwie wieloosobowym) lub 1960 zł (w gospodarstwie jednoosobowym).  Dochód będzie potwierdzany zaświadczeniem ośrodka pomocy społecznej. Szczegóły i informacje  dotyczące tego jak liczyć dochód roczny są opisane w treści programu Priorytetowego Czyste Powietrze, dostępnego na stronach nfosigw.gov.pl.

Trzecia grupa – Pomoc z programu StopSmog

 

Trzecia grupa– dotyczy wnioskodawców, którzy są uprawnieni do otrzymania świadczenia z tytułu pomocy społecznej w ramach programu StopSmog realizowanego we współpracy z gminami. Ta grupa beneficjentów może liczyć na wsparcie w wysokości do 100 % dofinansowania niezbędnego dla wymiany starego i nieefektywnego pieca lub termomodernizacji domu jednorodzinnego w maksymalnej kwocie do 53 tys. zł.

LINK: Koszty kwalifikowalne

Doradztwo i wsparcie formalne

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza posiada swoich dystrybutorów na terenie całej Polski. Można ich odwiedzić i skonsultować się w zakresie doboru odpowiedniego kotła do budynku. Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Nasi specjaliście na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości oraz zapewnią wsparcie techniczne.

Kontakt z przedstawicielem

Region północno-zachodni

Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

Rafał Szelest

kom.: +48 695 05 60 45
E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl

Region południowy

Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie

Sławomir Dymowski

kom.: +48 721 20 10 10
E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl

Region północno-wschodni

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie

Paweł Wyszołmirski

kom.: +48 609 34 10 10
E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

 

 

Kontakt

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833