fbpx

Program Czyste Powietrze - Sprawdź! Ile możesz uzyskać dofinansowania!

Czyste powietrze – w trosce o zdrowie, klimat i środowisko!

Wstęp

Program “Czyste Powietrze” ma na celu wyeliminowanie jak największej ilość starych urządzeń grzewczych oraz wprowadzenie nowych i ekologicznych źródeł ciepła. Z racji, że rozwiązania te nie należą do najtańszych, program “Czyste powietrze” umożliwia pokrycie znacznej części kosztów poniesionych na certyfikowane źródła ciepła wraz z dofinansowaniem termomodernizacji budynku. W artykule tym pomożemy Ci określić na jaką „intensywność” dofinansowania się kwalifikujesz oraz jak wyliczyć jego wartość!

Miesięczny dochód na osobę

Głównym parametrem kwalifikującym „wysokości” dofinansowania jest miesięczny dochód na osobę gospodarstwa domowego. Wylicza się go bardzo prosto, sumując wszystkie dochody w gospodarstwie domowym a następnie dzieląc otrzymaną sumę przez ilość członków rodziny. Jedyną zagwozdkę może być pytanie, co konkretnie wlicza się do tego dochodu? Od razu odpowiadamy:

W skład miesięcznego dochodu wchodzi:

  • Przychody podlegające opodatkowaniu
  • Emerytura i renty
  • Stypendia naukowe, sportowe, socjalne
  • Zasiłki chorobowe
  • Świadczenia rodzicielskie i zasiłek macierzyński
  • Dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu
  • Alimenty na rzecz dzieci
  • Dochody uzyskane za granicą

Tabela z kwalifikacją

Znając już swój miesięczny dochód na osobę, możemy dowiedzieć się do o jaki stopień dofinansowania nam przysługuje. Poniżej znajduje się zestawienie wyodrębniające 7 grup kwalifikacyjnych według założeń programu “Czyste Powietrze“:

GRUPAKWOTA MIESIĘCZNEGO DOCHODU/ OSOBA [ZŁ]

DOTACJA

procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego

POŻYCZKA
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 600do 90%do 10%do 100%
II601-800do 80%do 20%do 100%
III801-1000do 70%do 30%do 100%
IV1001-1200do 60%do 40%do 100%
V1201-1400do 50%do 50%do 100%
VI1401-1600do 40%do 60%do 100%
VIIpowyżej 1600do 30%do 70%do 100%

Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

GRUPAKWOTA MIESIĘCZNEGO DOCHODU/ OSOBA [ZŁ]

DOTACJA

procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego

Ido 600do 90%
II601-800do 80%
III801-1000do 70%
IV1001-1200do 60%
V1201-1400do 50%
VI1401-1600do 40%
VIIpowyżej 1600do 30%

 

GRUPAPOŻYCZKA
uzupełnienie do wartości dotacjipozostałe koszty kwalifikowane
Ido 10%do 100%
IIdo 20%do 100%
IIIdo 30%do 100%
IVdo 40%do 100%
Vdo 50%do 100%
VIdo 60%do 100%
VIIdo 70%do 100%

Źródło: http://powietrze.mos.gov.pl

Objaśnienie zestawienia

Przykładowo, przy dochodzie do 600 zł/osobę uzyskujemy do 90% dofinansowania w formie dotacji. Brakujące 10% uzupełniamy z własnych środków lub możemy ubiegać się o wsparcie w formie pożyczki. Jeżeli nasze koszty inwestycji będą wysokie to pożyczka może wynosić powyżej 10 % pod warunkiem, że będą to koszty wymienione w Programie jako kwalifikowane.

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza daje gwarancję wysokiej jakości produkowanych wyrobów oraz oferuje wsparcie w trakcie składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Doradztwo i wsparcie formalne

Firma METAL-FACH Technika Grzewcza posiada swoich dystrybutorów na terenie całej Polski. Można ich odwiedzić i skonsultować się w zakresie doboru odpowiedniego kotła do budynku. Istnieje również możliwość konsultacji telefonicznej lub e-mailowej. Nasi specjaliście na pewno rozwieją wszelkie wątpliwości oraz zapewnią wsparcie techniczne.

Kontakt z przedstawicielem

Region północno-zachodni

Lubuskie, Dolnośląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie, Pomorskie, Kujawsko-Pomorskie

Rafał Szelest

kom.: +48 695 05 60 45 E-mail: r.szelest@metalfach.com.pl

Region południowy

Łódzkie, Świętokrzyskie, Podkarpackie, Małopolskie, Śląskie, Opolskie

Sławomir Dymowski

kom.: +48 721 20 10 10 E-mail: s.dymowski@metalfach.com.pl

Region północno-wschodni

Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie, Lubelskie

Paweł Wyszołmirski

kom.: +48 609 34 10 10 E-mail: p.wyszolmirski@metalfach.com.pl

   

Kontakt z firmą

METAL-FACH Jacek Kucharewicz

16-100 Sokółka ul. Sikorskiego 66

Tel. +48 85 711 94 54

NIP: 545-100-10-62

REGON: 050073833